• TIC - Tehnologii Informatice şi de Comunicații

    Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC) sunt esenţiale pentru a îmbunătăţi competitivitatea industriei europene şi pentru a răspunde cerinţelor societăţii şi economiei. Obiectivul cercetării în domeniul TIC în cadrul celui de-al şaptelea Program Cadru al UE (PC7) este de a îmbunătăţi competitivitatea industriei europene - precum şi pentru a permite Europei să stăpânească şi să modeleze evoluţiile viitoare ale acestor tehnologii, astfel încât cerinţele societăţii sale şi economiei să fie îndeplinite. mai mult
  • Comitetul de program

    Comisia este asistată, în exercitarea puterii de implementare prin procedura de management, de un comitet de management, denumit pentru PC7: comitet de program. Acest comitet este compus din repreprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei. mai mult
e-Cerere 544
e-Petiție