Anunț privind începerea procedurii de evaluare a unor institute naționale de cercetare-dezvoltare în vederea acreditării

 

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării iniţiază procedura de evaluare a următorului institut naţional de cercetare-dezvoltare:

 

Nr. crt.

Denumirea INCD

Ordinul privind acordarea recertificării

Perioada pentru care a fost acordată recertificarea

Data la care expiră recertificarea

Adresa web a INCD

1.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești

MCI

27/26.01.2018

 

5 ani

23.01.2023

https://incdbh-stefanesti.ro/

 

 

Modificat la: 2022-12-22 13:47:00
e-Cerere 544
e-Petiție