Rezultatele preliminare ale evaluării Programelor-Nucleu, competiția 2023-2026

 

 

În urma finalizării etapei de evaluare a propunerilor de programe nucleu şi a proiectelor componente depuse în cadrul competiției deschise de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1405/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, punctajele obținute de cele 45 de institute naționale de cercetare-dezvoltare care au depus propuneri de programe-nucleu sunt următoarele:

 

Nr.crt. Nume INCD Punctaj PN PCm Punctaj final
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti; 100.00 99.10 99.55
2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice –  INSB Bucureşti 100.00 98.28 99.14
3 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR 98.33 97.00 97.67
4 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini Agricole si Instalatii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA Bucureşti 98.67 96.58 97.63
5 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 98.00 97.00 97.50
6 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM Bucuresti; 98.35 96.33 97.34
7 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru pentru Microtehnologie - IMT  97.67 96.92 97.30
8 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare  pentru Fizica Materialelor - INCD-FM 99.00 95.17 97.08
9 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" – ICAS București 96.00 97.10 96.55
10  Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – INCSMPS Bucureşti 96.23 95.46 95.85
11 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica Iasi - INCD FT  99.00 92.50 95.75
12 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea; 95.00 94.97 94.99
13 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica – INCDIE ICPE-CA București 95.68 93.80 94.74
14 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea 95.34 94.00 94.67
15 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti 91.42 97.58 94.50
16 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş"  - INCD DPSB "Victor Babeş" 93.66 94.88 94.27
17 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS, Bucuresti 96.67 91.40 94.04
18 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare  Agricolă Fundulea - INCDA Fundulea 96.33 89.83 93.08
19 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - INCDCSZ Braşov 92.33 92.33 92.33
20 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti 95.00 88.75 91.88
21 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH 92.90 90.14 91.52
22 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucuresti 94.43 88.24 91.34
23 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa 94.42 88.08 91.25
24 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, Cluj - INCDTIM 94.34 87.90 91.12
25  Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare – IMNR Bucuresti 91.85 90.25 91.05
26 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată – INCEMC Timişoara 88.50 92.93 90.72
27 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – INCDTP Bucureşti 90.66 90.57 90.62
28 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - INCDPM București; 93.00 87.53 90.27
29 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica – ICCF București; 92.00 88.29 90.15
30 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti 89.14 90.53 89.84
31 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR 90.68 88.58 89.63
32 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva – INSEMEX – S.A. Petrosani. 90.08 88.56 89.33
33 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Incercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova 88.01 89.79 88.90
34 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG București; 84.01 93.33 88.67
35 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” 86.33 90.44 88.39
36 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP, Bucuresti 90.90 84.58 87.74
37 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Sudură și Încercari Materiale - ISIM Timisoara 91.67 82.87 87.27
38 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București 81.10 87.45 84.28
39 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetecției – IGR București; 84.01 82.76 83.39
40 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR, Bucuresti; 84.31 81.71 83.01
41 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură – INCDBH, Ştefăneşti, Argeş 80.85 84.53 82.69
42 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism – INCDT 81.66 79.00 80.33
43 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – INCDMTM Bucureşti 78.75 78.63 78.69
44 Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" – IC 74.42 74.33 74.38
45 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Muncii „Alexandru Darabonţ” – INCDPM „Alexandru Darabonţ” Bucureşti; 70.26 77.50 73.88

 

 

*Toate institutele naționale de cercetare-dezvoltare menționate mai sus au obținut peste 65 puncte în această etapă de evaluare.

 

În conformitate cu calendarul afişat se pot depune contestații în intervalul 22.12.2022 - 23.12.2022, ora 12:00.

 

 

 

Modificat la: 2022-12-21 21:06:00
e-Cerere 544
e-Petiție