Guvernul a aprobat „Digitalizarea serviciului public privind înmatricularea vehiculelor”

 

 

În cadrul Ședinței de Guvern de astăzi, a fost aprobat Memorandumul „Digitalizarea serviciului public privind înmatricularea vehiculelor”, co-inițiat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

 

Scopul prezentului Memorand este de identificare a unor soluții concrete de simplificare a procesului de înmatriculare a vehiculelor prin diminuarea fragmentării acestuia și a interacțiunii directe între cetățeni și principalii actori implicați la momentul actual, dar și realizarea unui serviciu public performant, de calitate.

 

 

Principalele obiective ale Memorandumului adoptat astăzi de Executiv sunt:

a)  Identificarea modalităților de reducere a fragmentării serviciilor publice oferite de actorii relevanți în acest domeniu;

b) Simplificarea și modernizarea cadrului legislativ, instituţional, procedural şi operaţional pentru implementarea instrumentelor de eGuvernare, conform obiectivelor stabilite în Agenda Digitală pentru România;

c) Informatizarea interacțiunii dintre mediul privat și administrația publică în domeniul înmatriculării vehiculelor;

d) Îmbunătățirea colectării taxei pe valoarea adăugată în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport.

 

De asemenea, pentru ca acest Memorandum să își ducă la îndeplinire scopul său, este necesară modificarea legislației de nivel primar care să asigure cadrul juridic necesar implementării proiectului, dar și modificarea legislației secundare aplicabile instituțiilor competente, în acord cu legislația primară.

 

Totodată, se vor identifica și dezvolta soluții tehnice care să permită realizarea schimbului de informații între instituțiile implicate, dezvoltarea procedurilor și instrumentelor instituționale aplicabile. Ulterior va avea loc demararea celei de-a doua faze a proiectului, ce vizează interconectarea sistemelor informatice și bazelor de date aparținând unor instituții terțe, necesare tranziției complete spre mediul on-line.

 

 

Modificat la: 2022-11-29 17:51:00
e-Cerere 544
e-Petiție