Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) anunță lansarea competiției Programului Nucleu pentru perioada 2023-2026 din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) anunță lansarea competiției Programului Nucleu pentru perioada 2023-2026 din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027, în conformitate cu OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea 324/2003, cu modificările si completările ulterioare și cu HG nr. 1405/2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea programului-nucleu de cercetare-dezvoltare.  - 23.11.2022 16:33

 

În conformitate cu prevederile ”Art.67(1^1) Institutele naționale acreditate pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activități desfășurate pe programul-nucleu de cercetare-dezvoltare al unităților și instituțiilor respective, avizate de organul administrației publice centrale sub autoritatea căreia funcționează și aprobat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

 

 

Se vor depune următoarele documente:

1. Declarația pe propria răspundere cu privire la veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din ultimi trei ani încheiați (2019,2020,2021) conform modelului MCID.

2. Copie după bilanțurile contabil aferente ultimilor trei ani încheiați (2019,2020,2021).

3. Copie după actul de înființare al instituției ofertante (ultima formă aprobată).

4. Copie după Planul strategic de dezvoltare instituțional pe perioada 2023-2026.

5. Situația veniturilor din activitatea de cercetare-dezvoltare pentru anii 2019-2021 conform modelului MCID.

6. Declarația pe propria răspundere cu numărul și categorii de personal de CD atestate și cu studii superioare din ultimii trei ani încheiați, conform modelului MCID.

7. Bugetul maximal al programului – nucleu 2023-2026 calculat conform metodologiei prezentate în tabelul 1 din Anexa II din HG nr. 1405/2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea programului-nucleu de cercetare-dezvoltare .

8. Declarația pe propria răspundere cu numărul de articole, capitole/cărți de specialitate, brevete (inclusiv cereri de brevete), tehnologii etc. obținute în ultimi trei ani.

 

 

Propunerile de Proiecte Nucleu vor fi structurate în conformitate cu structura INCD și obiectivele strategice, cu cel mult o propunere pentru fiecare departament/laborator din cadrul aceleiași instituții. - reactualizat la data de 24.11.2022 14:00

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării își rezervă dreptul de a solicita clarificări în perioada de verificare a eligibilității.

 

Propunerile de Program Nucleu și documentele însoțitoare se vor depune în format electronic în platforma MCID

https://program-nucleu.research.gov.ro/login

 

Se vor completa cu prioritate, în  format letric , informațiile aferente propunerii de Program Nucleu, precum și documentele în format.pdf în conformitate cu cerințele platformei dedicate programului.

 

 

NEW: Calendar actualizat pentru desfășurarea competiției: - 14.12.2022 12:00

1 Anunţ privind lansarea competiției Programului Nucleu pentru perioada 2023-2026 23.11.2022
2 Depunerea propunerilor de program-nucleu elaborate şi avizate conform prevederilor HG nr.1405/2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea programului-nucleu de cercetare-dezvoltare care stabileşte structura cadru a programelor-nucleu 23.11.2022-05.12.2022
3 Verificare eligibilitate propuneri 06.12.2022-07.12.2022
4 Publicare on-line lista propuneri programe-nucleu eligibile 07.12.2022,ora.22.00
5 Depuneri contestaţii eligibilitate 08.12.2022, Ora. 16.00
6 Soluţionare contestaţii eligibilitate 09.12.2022
7 Publicare on-line rezultate contestării eligibilitate 09.12.2022,ora.22.00
8 Evaluarea de către Comisia de evaluare a programelor-nucleu şi a propunerilor de proiecte componente, comisie stabilita prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare la propunerea Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare  10.12.2022-19.12.2022,ora 23:59
9 Ierarhizarea programelor 20.12.2022-21.12.2022
10 Afişare rezultate evaluare 21.12.2022,ora. 22.00
11 Depunere contestaţii evaluare 22.12.2022-23.12.2022,ora 12:00
12 Rezolvare contestaţii evaluare 23.12.2022
13 Publicare on-line rezultate contestaţii evaluare 23.12.2022,ora. 22.00
14 Aprobare Listă programe-nucleu finanţate în perioada 2023- 2026 27.12.2022
15 Negociere cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul comisiei de specialitate din cadrul CCCDI privind modul în care se va ajusta structura activităţilor propuse în cadrul proiectelor componente pentru încadrare în suma rezultata în urma evaluării 28.12.2022,ora. 14.00
16 Contractarea finanţării programelor-nucleu 29.12.2022

 

 

pdfANEXA-1 - Program nucleu - structura cadru

pdfAnexa I.1- Propunere proiect component - reactualizat la data de 24.11.2022 15:45

pdfSituația veniturilor din activitatea de cercetare-dezvoltare pentru anii 2019-2021

pdfStructura de personal de cercetare la nivelul INCD - reactualizat la data de 24.11.2022 14:00

pdfDeclarația pe propria răspundere cu privire la veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din ultimi trei ani încheiați - reactualizat la data de 24.11.2022 17:30

 

pdfHG pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare

 

 

pdfManual aplicant Program Nucleu 2023-2026 v1 - 24.11.2022 21:10

pdfManual evaluator Program Nucleu 2023-2026 v1 - 12.12.2022 14:00

 

 

Modificat la: 2022-12-14 12:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție