Rezultatele cercetării aplicative în biologia și nutriția animalelor de fermă

 

 

În ultima parte a lunii septembrie, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești, a organizat workshop-ul: “Rezultate ale cercetării aplicative în biologia și nutriția animalelor de fermă”, un eveniment care s-a înscris în tendința generală de stimulare a transferului tehnologic, transferului de cunoaștere și în contextul preocupărilor de perfecționare a sistemelor de cunoaștere si inovare în agricultură (AKIS).

 


În cadrul acestuia, au fost prezentate rezultate cu un grad ridicat de aplicabilitate, care au potențialul de a fi ușor de înțeles și aplicat de către toți cei care lucrează în domeniul zootehniei, precum fermieri, producători de nutrețuri și procesatori ai produselor animaliere, rezultatele fiind grupate pe subiecte de actualitate în contextul provocărilor secolului XXI:

 

  • asigurarea progresului genetic al efectivelor de animale de fermă
  • dependența sectorului zootehnic de nutrețurile proteice de import și necesitatea unor alternative
  • adaptarea sectorului zootehnic la episoadele din ce in ce mai frecvente / prelungite de secetă
  • necesitatea diversificării producțiilor la nivelul fermei, pentru creșterea gradului de sustenabilitate
  • scăderea amprentei de carbon a fermelor, fără afectarea profitabilității
  • contaminarea lanțului alimentar (de exemplu, cu micotoxine)
  • atenuarea crizei de înțărcare la purcei
  • variabilitatea compoziției chimice / valorii nutritive a nutrețurilor și necesitatea determinării

 


Evenimentul a constituit și o bună oportunitate pentru prezentarea portofoliului de produse standard de uz furajer puse la dispoziția crescătorilor de animale de către Institut. În același timp, workshop-ul a fost însoțit de evenimentul satelit “Contribuția nutriției animale în menținerea parametrilor de producție si a calității alimentelor provenite de la animalele monogastrice crescute în condiții de stres termic ridicat”.

 


INCDBNA Balotești își desfășoară activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în cinci laboratoare, respectiv Biologie Animală, Chimie și Fiziologia Nutriției, Nutriția Animalelor, Biotehnologii și Managementul Resurselor Genetice Animale.
Sursa: INCD BNA Balotești.

 

 

Sursa: INCD BNA Balotești.

Modificat la: 2022-10-11 10:50:00
e-Cerere 544
e-Petiție