Anunț privind selecția a trei membri pentru Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) demarează procesul de selecție a trei membri pentru Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, organismconsultativ, fără personalitate juridică. 

 

 

Condițiile generale și specifice privind selecția celor trei membri

 

Condiții generale:

 • nu este demnitar și membru al structurilor de conducere ale partidelor politice;
 • nu a fost sancționat pentru abateri de la normele de bună conduită în cercetarea științifică așa cum sunt definite de acestea în Legea nr. 206/2004, privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu a suferit nicio condamnare pentru vreo faptă penală pentru care nu a intervenit reabilitarea printr-o sentință judecătorească definitivă.

 

Condițiile specifice:

 • Experință și rezultate relevante în evaluarea sau conducerea proiectelor de cercetare la nivel național și european/internațional;
 • Experiență în elaborarea de lucrări în domeniul CDI:
 • Număr de lucrări indexate în Web of Science;
 • Număr lucrări în reviste indexate Journal Citation Reports – Q1, după factorul de impact sau scorul absolut de influență, conform celei mai bune clasificări între anul publicării și anul 2021;
 • Număr lucrări în reviste indexate Journal Citation Reports – Q2, după factorul de impact sau scorul absolut de influență, conform celei mai bune clasificări între anul publicării și anul 2021;
 • Să nu fie membru într-un alt organism consultativ al MCID.

 

 

Atribuțiile generale ale postului se regăsesc în Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4655/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, precum și a componenței nominale a acestuia, modificatși completat prin Ordinul ministrului educației și cercetăriinr. 5585 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia.

 

 

Dosarele de selecție vor cuprinde următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție, care va conține, în maxim 2 pagini, informațiile privind îndeplinirea condițiilor specifice menționate mai sus. De asemenea, candidatul va menționa codul unic BrainMap;
 • Copia actului de identitate;
 • Curriculum vitae în format Europass, din care să reiasă experiența și rezultatele obținute;
 • Declarație pe propria răspundere a candidatului că nu este demnitar și membru al structurilor de conducere ale partidelor politice;
 • Declarație pe propria răspundere a candidatului că nu a fost sancționat pentru abateri de la normele de bună conduită în cercetarea științifică așa cum sunt definite de acestea în Legea nr. 206/2004, privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Declarație pe propria răspundere a candidatului că nu a suferit nicio condamnare pentru vreo faptă penală pentru care nu a intervenit reabilitarea printr-o sentință judecătorească definitivă.
 • Declarație pe propria răspundere a candidatului privind acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării selecției de membru al organismului consultativ.

 

 

Dosarele se depun în format pdf. la adresa de e-mail cristina.ionita@research.gov.ro sau în format fizic la Registratura Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București. Dosarele transmise în format electronic nu vor depași limita de 6 Mb; dosarele a căror dimensiune depășește limita de 6 Mb vor fi transmise prin we-transfer sau prin intermediul altor platforme similare, la adresa de e-mail indicată mai sus.

 

Selecția candidaturilor se va face pe baza analizării îndeplinirii condițiilor generale și specifice.

 

Perioada depunerii dosarelor de selecție este 25.08.2022 – 08.09.2022.

Modificat la: 2022-08-25 17:15:00
e-Cerere 544
e-Petiție