“Model experimental pentru testarea potențialului de biometan al biomasei“, brevet de invenție recent obținut de cercetătorii noștri

 

 

Uitându-ne la efectele produse de schimbările climatice şi de presiunea mare asupra resurselor neregenerabile, precum și la criza energetică care se adâncește de la an la an la nivel global, înțelegem preocuparea justă a cercetătorilor noștri din cadrul Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA și a celor de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - INCDDD, care au căutat în permanență alternative energetice regenerabile.

 


Astfel că, după o muncă susținută de echipă și în cadrul proiectului experimental demonstrativ “Dezvoltarea și validarea de soluții fiabile pentru producere de biogaz din biomasă algală în Rezervația Biosferei Delta Dunării”, BIOALG, finanțat de UEFISCDI, aceștia au obținut brevetul de invenție cu numărul 133499.

 


Echipa proiectului, coordonată de dr. ing. Carmen Mateescu, alături de dr. Liliana Török, a realizat multiple teste căutând alternative viabile pentru recoltarea materiei prime necesare pentru producerea de biometan, iar una dintre aceste alternative a fost şi aceea de a evalua şi selecta zonele din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării în care s-ar putea face recoltări sustenabile ale algelor din stocuri naturale în vederea valorificării acestora. Mai mult decât atât, specii native din deltă şi de pe litoralul românesc al Mării Negre au fost utilizate în testele de laborator pentru producerea de biomasă recoltabilă în vederea testării capacității lor fermentative.

 


Invenția se referă la modelul experimental demonstrativ ce integrează într-un sistem unitar două bioreactoare de fermentare anaerobă care operează în paralel, în regim de temperatură mezofil, adaptabil şi pentru regim termofil, fiecare bioreactor fiind echipat cu o linie de purificare biogaz şi un recipient de recoltare biogaz purificat, permiţând totodată cuantificarea producţiei de biogaz prin metode volumetrice, manometrice şi cromatografice, precum şi prelevarea manuală sau automată a probelor de biogaz pentru analize de laborator.

 


Algele, producători primari cu o largă răspândire, reprezintă una din resursele planetare exploatate de către om încă din anii 4700 i.e.n., în agricultură ca material fertilizant al solurilor, în zootehnie ca sursă complementară a hranei animalelor, în scopuri farmaceutice ca surse de vitamine, anticoagulante, antihelmintice, bactericide sau bacteriostatice, în alimentația omului sau materie primă pentru diferite industrii și ramuri meșteșugărești.

 


Necesitatea din ce în ce mai ridicată de combustibil la nivel global a contribuit la găsirea unor soluții pentru producerea unor surse de energie alternativă. În acest fel, s-a deschis drumul studiilor realizate cu scopul de a pune în valoare capacitatea energetică a algelor.

 


Datorită eficienței fotosintetice ridicate a algelor microscopice și a capacității acestora de a produce lipide ce pot fi utilizate ca materie primă pentru biodiesel, guverne ale țărilor din Comunitatea Europeană printre care şi România au început să investească în programe de cercetare care urmăresc să pună în valoare resursa energetică pe care acestea o reprezintă.

 


S-au lansat teme de cercetare și s-a început dezvoltarea unor tehnologii care să permită utilizarea și comercializarea ca resursă energetică a algelor microscopice, a macroalgelor marine sau, ca în cazul proiectului BIOALG, a macroalgelor de apă dulce din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

 


Urmăriți http://ddni.ro/wps/ro/acasa/ și https://www.icpa.ro/ pentru mult mai multe detalii despre activitatea celor două institute.

 

 

Modificat la: 2022-07-11 16:07:00
e-Cerere 544
e-Petiție