Soluţii inginerești, de proiectare şi planificare bazate pe natură şi infrastructura verde” – tema conferinței INCD "URBAN-INCERC

 

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC București organizează astăzi, 12 mai, cea de-a XXI-a ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială cu tema „Soluţii inginereşti, de proiectare şi planificare bazate pe natură şi infrastructura verde”.

 

Potrivit unor concepte cheie ale Comisiei Europene, strâns legate de politicile comunitare din diferite domenii, concepte pe care se bazează tema conferinței, soluţiile inspirate de natură susțin cele mai importante priorităţi, în special Pactul Verde European şi schimbările climatice.

 

Astfel de soluţii introduc în orașe şi în sistemele terestre şi marine natura, componentele şi procesele acesteia, în măsură mai mare prin intervenţii sistemice, adaptate specificului local, eficiente în privința consumului de resurse.

 

În legătură cu „Infrastructura verde”, aceasta este definită de Comisia Europeană, ca „reţea planificată strategic formată din zone naturale şi semi-naturale şi alte elemente de mediu proiectate şi gestionate să ofere o gamă largă de servicii ecosistemice, precum purificarea apei, calitatea aerului, spaţii pentru recreere, reducerea efectelor schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea”.

 

Obiectivul conferinţei este acela de a invita la o reflecţie asupra soluţiilor prin care urbanismul, arhitectura şi construcţiile fac ca aceste concepte să devină o parte a realităţii cotidiene, conform recomandărilor Comisiei Europene.

 

Workshopul care se desfășoară în prima parte a zilei – “Soluții sustenabile pentru asigurarea sănătății și securității populației în conceptul inovării deschise și a prezervării mediului înconjurător”, vizează îndeplinirea unuia dintre modurile de valorificare a rezultatelor estimate ale proiectului, proiect ce are ca obiectiv principal dezvoltarea unor tehnici de valorificare a deșeurilor agricole și a subproduselor industriale în domeniul construcțiilor sustenabile, toate acestea în vederea prezervării mediului înconjurător, cu un puternic impact asupra calității mediului interior construit.

 

Efectele aplicării rezultatelor estimate vor consta în creșterea gradului de exploatare a deșeurilor agricole vegetale, prin realizarea de produse sustenabile, crearea de noi tipuri de produse cu caracter inovator, crearea de noi soluții de îmbunătățire a confortului termic în construcții și crearea unor noi posibile utilizări ale deșeurilor agricole.

 

Prezentarea proiectului “Alternativă ecologică la produsele clasice de termoizolare, prin reciclarea cu recuperarea energiei reziduale a deșeurilor textile postindustriale şi utilizarea fibrelor vegetale şi de lână de oaie”, dar și a posibilităților tehnologice de realizare a produselor termoizolante de tip nețesut destinate utilizării în domeniul construcțiilor reprezintă subiectele care se vor dezbate la cel de-al doilea workshop din cadrul conferinței, respectiv „Produse alternative, bio-eco-inovative, destinate utilizării pentru izolarea termică a construcțiilor”.

 

Accesând https://conf.incd.ro, găsiți toate detaliile despre acest eveniment, programul acestuia, precum și despre institut.

 

 

Modificat la: 2022-05-12 13:02:00
e-Cerere 544
e-Petiție