Rezultatele finale pentru ocuparea a 1 post contractual vacant, în afara organigramei MCID, în cadrul proiectului de asistență tehnică Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089

 

 

Rezultatele finale pentru ocuparea a 1 post contractual vacant,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019

 

 

Expert pregătire și implementare proiecte AT - 1 post cu 8 ore/zi - la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25, sector 1, București:

 

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Punctaj

Status

1.

Expert pregătire și implementare proiecte AT

415/19.04.2022

84,33

ADMIS

2.

Expert pregătire și implementare proiecte AT

394/14.04.2022

54,33

ADMIS REZERVĂ

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidatul declarat ADMIS la Concursul de ocupare a 1 post contractual vacant,este obligat să se prezinte la sediul DGOI Cercetare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale în vederea încheierii contractului individual de muncă.

 

În cazul neprezentării candidatului admis în vederea încheierii contractului individual de muncă, precum și în cazul neprezentării la post la termenul stabilit în contractul individual de muncă, postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obținut nota imediat inferioară, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar, posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

 

Modificat la: 2022-05-06 16:28:00
e-Cerere 544
e-Petiție