Programarea la interviul concursului pentru ocuparea a 17 posturi contractuale în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

 

Interviul pentru ocuparea celor 17 posturi menționate ce va avea loc în perioada 03 – 06.05.2022, începând cu ora 09:00, se va desfășura conform programării afișate în cadrul anunțului, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sect. 1, București, et. 3, camera 301 și et. 4 camera 432.

 

Vă recomandăm să vă prezentați cu aproximativ 30 minute înaintea orei programate, întrucât se poate întâmpla ca unii candidați să nu se poată prezenta, decalându-se astfel programările inițiale.

 

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

 

 

Pentru posturile de specialitate în digitalizare, interviul are următoarele componente:

a) Verificarea cunostințelor  referitoare la structuri de date și algoritmi;

b) Verificarea cunostințelor referitoare la system design, cloud computing, digitalizare;

c) Motivația, experiența și creativitatea candidatului; probă de limba engleză.

 

 

Pentru posturile de specialitate în gestionarea și implentarea PNRR, care necesită experiență în derularea proiectelor cu finanțare din fonduri europene interviul are următoarele componente:

a) Verificarea cunostințelor  referitoare la gestionarea și implementarea PNRR, inclusiv asemănări și deosebiri față de gestionarea și implementarea programelor/proiectelor finanțate din fonduri europene;

b) Motivația, experiența, creativitatea  candidatului;

c) Probă de limba engleză.

 

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

1. Gradul de cunoaștere al domeniului de specialitate tehnică aferent digitalizării sau al cadrulului legislativ relativ la gestionarea și implementarea PNRR, după caz, capacitatea de a găsi soluții inovative la probleme, competență și experiență practică;

2. Capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză, inițiativă și creativitate.

 

Primul criteriu are pondere de 70%, iar al doilea o pondere de 30%, din punctajul total.

 

Pentru proba interviului punctajul este de maximum 100 de puncte.

 

Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte și se notează în borderoul de notare.

 

Punctajul final pentru interviu se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate pentru criteriile evaluate de către fiecare membru al comisiei de concurs.

 

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 70 de puncte.

 

Punctajul final obținut la interviu reprezintă punctajul final al concursului pentru fiecare candidat.

 

Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, se înscriu într-un centralizator nominal, în care se va menționa pentru fiecare candidat punctajul obținut. Centralizatorul nominal se semnează de către fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

 

Comunicarea rezultatelor se face prin menționarea punctajului final al fiecărui candidat și a sintagmei "admis" sau "respins", prin afișare la locul desfășurării concursului și, după caz, pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

 

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

 

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

 

La punctaje egale, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

 

 

Rezultatele finale ale concursului se consemnează în raportul final al concursului.

 

Interviul va fi înregistrat audio/video, pe baza acordului scris al canditatului, fiind element probatoriu în procesul de soluționare a unei eventuale contestații.

 

 

Programarea la interviul concursului
pentru ocuparea a 17 posturi contractuale, până la finalul implementări PNRR, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

Etaj 3, camera 301

Nr. Crt.

Post

Nr. Dosar

Data desfășurării interviului

Ora desfășurării interviului

1

Inginer de sistem în informatică

190786

03.05.2022

10:00

-

10:15

2

Inginer de sistem în informatică

190806

03.05.2022

10:15

-

10:30

3

Inginer de sistem în informatică

190885

03.05.2022

10:30

-

10:45

4

Inginer de sistem în informatică

190794

03.05.2022

10:45

-

11:00

5

Inginer de sistem în informatică

190871

03.05.2022

11:00

-

11:15

6

Inginer de sistem în informatică

190778

03.05.2022

11:15

-

11:30

7

Inginer de sistem în informatică

190898

03.05.2022

11:30

-

11:45

8

Inginer de sistem în informatică

190893

03.05.2022

11:45

-

12:00

9

Inginer de sistem în informatică

190870

03.05.2022

12:00

-

12:15

10

Inginer de sistem în informatică

190780

03.05.2022

12:15

-

12:30

11

Inginer de sistem în informatică

190846

03.05.2022

12:30

-

12:45

12

Inginer de sistem în informatică

190818

03.05.2022

12:45

-

13:00

13

Inginer de sistem în informatică

190767

03.05.2022

14:45

-

15:00

14

Inginer de sistem în informatică

190866

03.05.2022

15:00

-

15:15

15

Inginer de sistem în informatică

190869

03.05.2022

15:15

-

15:30

16

Inginer de sistem în informatică

190877

03.05.2022

15:30

-

15:45

17

Inginer de sistem în informatică

190859

03.05.2022

15:45

-

16:00

18

Inginer de sistem în informatică

190805

03.05.2022

16:00

-

16:15

19

Inginer de sistem în informatică

190829

03.05.2022

16:15

-

16:30

20

Inginer de sistem în informatică

190834

03.05.2022

16:30

-

16:45

21

Inginer de sistem în informatică

190873

03.05.2022

16:45

-

17:00

22

Inginer de sistem în informatică

190844

03.05.2022

17:00

-

17:15

23

Inginer de sistem în informatică

190862

03.05.2022

17:15

-

17:30

24

Inginer de sistem în informatică

190906

03.05.2022

17:30

-

17:45

25

Inginer de sistem în informatică

190779

03.05.2022

17:45

-

18:00

 

Nr. Crt.

Post

Nr. Dosar

Data desfășurării interviului

Ora desfășurării interviului

1

Manager analiză de business în domeniul TIC

190781

04.05.2022

10:00

-

10:15

2

Manager analiză de business în domeniul TIC

190713

04.05.2022

10:15

-

10:30

3

Manager analiză de business în domeniul TIC

190837

04.05.2022

10:30

-

10:45

4

Manager analiză de business în domeniul TIC

190817

04.05.2022

10:45

-

11:00

5

Manager analiză de business în domeniul TIC

190857

04.05.2022

11:00

-

11:15

6

Manager analiză de business în domeniul TIC

190848

04.05.2022

11:15

-

11:30

7

Manager analiză de business în domeniul TIC

190884

04.05.2022

11:30

-

11:45

8

Manager analiză de business în domeniul TIC

190872

04.05.2022

11:45

-

12:00

9

Manager analiză de business în domeniul TIC

190879

04.05.2022

12:00

-

12:15

10

Manager analiză de business în domeniul TIC

190892

04.05.2022

12:15

-

12:30

11

Manager analiză de business în domeniul TIC

190823

04.05.2022

12:30

-

12:45

12

Manager analiză de business în domeniul TIC

190881

04.05.2022

12:45

-

13:00

13

Manager analiză de business în domeniul TIC

190819

04.05.2022

14:45

-

15:00

14

Manager analiză de business în domeniul TIC

190865

04.05.2022

15:00

-

15:15

15

Manager analiză de business în domeniul TIC

190738

04.05.2022

15:15

-

15:30

16

Manager analiză de business în domeniul TIC

190833

04.05.2022

15:30

-

15:45

17

Manager analiză de business în domeniul TIC

190868

04.05.2022

15:45

-

16:00

18

Manager analiză de business în domeniul TIC

190845

04.05.2022

16:00

-

16:15

19

Manager analiză de business în domeniul TIC

190820

04.05.2022

16:15

-

16:30

20

Manager analiză de business în domeniul TIC

190716

04.05.2022

16:30

-

16:45

21

Manager analiză de business în domeniul TIC

190804

04.05.2022

16:45

-

17:00

22

Manager analiză de business în domeniul TIC

190841

04.05.2022

17:00

-

17:15

23

Manager analiză de business în domeniul TIC

190902

04.05.2022

17:15

-

17:30

24

Manager analiză de business în domeniul TIC

190839

04.05.2022

17:30

-

17:45

 

Nr. Crt.

Post

Nr. Dosar

Data desfășurării interviului

Ora desfășurării interviului

1

Inginer de dezvoltare a produselor software (UI/UX)

190787

05.05.2022

10:30

-

10:45

2

Inginer de dezvoltare a produselor software (UI/UX)

190894

05.05.2022

10:45

-

11:00

3

Inginer de dezvoltare a produselor software (UI/UX)

190887

05.05.2022

11:00

-

11:15

 

Nr. Crt.

Post

Nr. Dosar

Data desfășurării interviului

Ora desfășurării interviului

1

Manager

190874

05.05.2022

11:15

-

11:30

2

Manager

190890

05.05.2022

11:30

-

11:45

3

Manager

190832

05.05.2022

11:45

-

12:00

4

Manager

190860

05.05.2022

12:00

-

12:15

5

Manager

190783

05.05.2022

12:15

-

12:30

 

Nr. Crt.

Post

Nr. Dosar

Data desfășurării interviului

Ora desfășurării interviului

1

Arhitect de sistem în domeniul TIC

190791

05.05.2022

12:30

-

12:45

2

Arhitect de sistem în domeniul TIC

190876

05.05.2022

12:45

-

13:00

3

Arhitect de sistem în domeniul TIC

190831

05.05.2022

13:00

-

13:15

4

Arhitect de sistem în domeniul TIC

190882

05.05.2022

13:15

-

13:30

5

Arhitect de sistem în domeniul TIC

190838

05.05.2022

14:45

-

15:00

6

Arhitect de sistem în domeniul TIC

190853

05.05.2022

15:00

-

15:15

7

Arhitect de sistem în domeniul TIC

190850

05.05.2022

15:15

-

15:30

8

Arhitect de sistem în domeniul TIC

190827

05.05.2022

15:30

-

15:45

 

Nr. Crt.

Post

Nr. Dosar

Data desfășurării interviului

Ora desfășurării interviului

1

Expert în securitate cibernetică

190886

05.05.2022

15:45

-

16:00

2

Expert în securitate cibernetică

190801

05.05.2022

16:00

-

16:15

3

Expert în securitate cibernetică

190821

05.05.2022

16:15

-

16:30

4

Expert în securitate cibernetică

190803

05.05.2022

16:30

-

16:45

 

Nr. Crt.

Post

Nr. Dosar

Data desfășurării interviului

Ora desfășurării interviului

1

Specialist în domeniul calității

190822

06.05.2022

10:00

-

10:15

2

Specialist în domeniul calității

190824

06.05.2022

10:15

-

10:30

3

Specialist în domeniul calității

190864

06.05.2022

10:30

-

10:45

4

Specialist în domeniul calității

190825

06.05.2022

10:45

-

11:00

5

Specialist în domeniul calității

190905

06.05.2022

11:00

-

11:15

 

Nr. Crt.

Post

Nr. Dosar

Data desfășurării interviului

Ora desfășurării interviului

1

Administrator baze de date

190861

06.05.2022

11:15

-

11:30

2

Administrator baze de date

190883

06.05.2022

11:30

-

11:45

3

Administrator baze de date

190888

06.05.2022

11:45

-

12:00

4

Administrator baze de date

190867

06.05.2022

12:00

-

12:15

5

Administrator baze de date

190800

06.05.2022

12:15

-

12:30

 

 

Etaj 4, camera 432

Nr. Crt.

Post

Nr. Dosar

Datainterviului

Ora desfășurării interviului

1

Expert implementare

190878

03.05.2022

9:00

-

09:30

2

Expert implementare

190875

03.05.2022

9:30

-

10:00

3

Expert implementare

190895

03.05.2022

10:00

 

10:30

4

Expert implementare

190900

03.05.2022

10:30

-

11:00

5

Expert implementare

190789

03.05.2022

11:00

-

11:30

6

Expert implementare

190843

03.05.2022

11:30

-

12:00

7

Expert implementare

190799

03.05.2022

12:00

-

12:30

8

Expert implementare

190863

03.05.2022

13:30

-

14:00

9

Expert implementare

190889

03.05.2022

14:00

-

14:30

10

Expert implementare

190830

03.05.2022

14:30

-

15:00

11

Expert implementare

190903

03.05.2022

15:00

-

15:30

12

Expert implementare

190842

03.05.2022

15:30

-

16:00

13

Expert implementare

190828

03.05.2022

16:00

-

16:30

14

Expert implementare

190792

03.05.2022

16:30

-

17:00

15

Expert implementare

190854

03.05.2022

17:00

 

17:30

Modificat la: 2022-05-02 17:42:00
e-Cerere 544
e-Petiție