Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor pentru ocuparea a 17 posturi contractuale în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

 

Nr. Crt. Nr. Dosar Post Rezultatul ADMIS / RESPINS Motivarea Comisiei de soluționare a contestațiilor
1 190896 Manager executiv RESPINS În urma întrunirii Comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii comisiei au decis să mențină motivația Comisiei de concurs. În consecință, contestația se respinge ca fiind nefondată.
2 190895 Expert implementare ADMIS În urma întrunirii Comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii comisiei au decis ca întrunește condițiile de concurs
3 190901 Expert implementare RESPINS În urma întrunirii Comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii comisiei au decis să mențină motivația Comisiei de concurs. În consecință, contestația se respinge ca fiind nefondată.
4 190854 Expert implementare ADMIS În urma întrunirii Comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii comisiei au decis ca întrunește condițiile de concurs

 

Modificat la: 2022-05-02 16:29:00
e-Cerere 544
e-Petiție