Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării publică în consultare Ghidul aplicantului pentru finanțarea competențelor digitale

 

 

 

31 martie 2022- În cursul zilei de astăzi, MCID a publicat în consultare Ghidul solicitantului pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain)”. Acesta este disponibil la https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7.

 

 

Ghidul se adresează solicitanților care doresc să obțină fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C7în vederea administrării de proiecte în cadrul apelului aferent Investiției I 19: „Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme”.

 

 

Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea solicitării de finanțare, respectiv: modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, criterii de eligibilitate, grila de evaluare, descrierea etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor.

 

 

Apelul de proiecte este menit să încurajeze și să sprijine formarea și certificarea competențelor digitale avansate de care angajații IMMurilor au nevoie pentru a fi competitivi în noua economie. Tocmai de aceea, va fi acordat un punctaj suplimentar pentru proiectele care susțin o curriculă și un design de training care accelerează dobândirea acestor competențe”, explică ministrul Marcel Boloș.

 

 

În perioada de consultare de 30 zile calendaristice de la data publicării, părțile interesate pot transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail consultare@research.gov.ro.

 

 

„Componenta C7:  Transformare digitală” din PNRR urmărește realizarea unei infrastructuri digitale coerente și integrate la nivelul administrației publice din România, care să ofere servicii digitale de înaltă calitate atât cetățenilor, cât și companiilor.

 

 

Prin realizarea acestui obiectiv sunt create condițiile pentru adoptarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele și domeniile de activitate ale instituțiilor statului și pentru creșterea numărului de cetățeni și companii care vor putea beneficia și fructifica oportunitățile oferite de digitalizare. Implementarea pe scară largă a soluțiilor digitale va contribui la creșterea gradului de transparentizare a activității autorităților statului și la reducerea barierelor birocratice. De asemenea, va facilita realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

 

Modificat la: 2022-03-31 16:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție