Rezultatele etapei de selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 10 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID în cadrul proiectului de asistență tehnică

 

 

Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 10 posturi contractuale vacante,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, astfel:

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID - DGOIC)*

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

Data prezentării la proba interviu

Ora prezentării la proba interviu

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

24/07.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

11:00-11:15

Expert monitorizare

25/07.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

11:15-11:30

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

48/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

11:30-11:45

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

39/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

11:45-12:00

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

17/06.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

12:00-12:15

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

10/06.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

12:15-12:30

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

57/10.01.2022

RESPINS

Nu îndeplinește cerința- cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor

-

-

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

50/10.01.2022

RESPINS

Nu îndeplinește cerința- cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor

-

-

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

46/10.01.2022

RESPINS

Nu îndeplinește cerința- cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor

-

-

Expert monitorizare

23/07.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

12:30-12:45

Expert monitorizare

1800/30.12.2021

ADMIS

-

17.01.2022

12:45-13:00

Expert monitorizare

54/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

13:00-13:15

Expert monitorizare

47/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

13:15-13:30

Expert monitorizare

37/10.01.2021

RESPINS

Nu îndeplinește cerința- cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor

-

-

Expert monitorizare

52/10.01.2022

RESPINS

Nu îndeplinește cerința- cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor

-

-

Expert verificare financiară-8h

20/07.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

13:45-14:00

Expert monitorizare

29/07.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

14:00-14:15

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

40/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

14:15-14:30

Expert verificare financiară-8h

43/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

14:30-14:45

Expert verificare financiară - 4 h

42/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

14:30-14:45

Expert monitorizare

41/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

14:45-15:00

Expert verificare financiară-8h

44/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

15:00-15:15

Expert verificare financiară - 4 h

45/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

15:00-15:15

Expert verificare financiară-8h

53/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

15:15-15:30

Expert verificare financiară-8h

38/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

15:30-15:45

Expert verificare financiară-8h

1789/27.12.2021

ADMIS

-

17.01.2022

15:45-16:00

Expert verificare financiară-8h

21/07.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

16:00-16:15

Expert verificare financiară - 4 h

56/10.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

16:15-16:30

Expert verificare financiară - 4 h

22/07.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

16:30-16:45

Expert verificare financiară - 4 h

9/06.01.2022

ADMIS

-

17.01.2022

16:45-17:00

Expert verificare financiară-8h

16/06.01.2022

RESPINS

Nu îndeplinește cerința- cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor

-

-

Expert verificare financiară - 4 h

15/06.01.2022

RESPINS

Nu îndeplinește cerința- cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor

-

-


 
 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării prezentului anunț la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de e-mail: secretariat.dgoi@research.gov.rosub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații declarați „ADMIȘI” ca urmare a selecției de dosare sunt invitați să se prezinte, în data de 17 ianuarie 2022 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, sala 301 începând cu ora 11:00 conform programării.

 

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii și cazierul judiciar în original, pentru cei ce au depus declarație pe propria răspundere.

 

NOTĂ: Conform Hotărârii nr. 1 din 05.01.2022 privind prelungirea stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID, accesul în incintele instituțiilor publice centrale este permis „doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2”.

 

Afișat, azi, 12.01.2022 pe site-ul www. research.gov.ro

 

 

Modificat la: 2022-01-12 16:31:00
e-Cerere 544
e-Petiție