Programarea la interviu a candidaților admiși la proba scrisă din data de 02.12.2021, la concursul organizat de Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea unui post contractual vacant

 

 

Interviul are loc la etaj 4, camera 432

 

Compartiment / Direcție Nr. dosar Data desfășurării interviului Ora desfășurării interviului
Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane- Referent I A, 1/2 normă, Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ 594 12/8/2021 9.00 - 9.00

 

 

Rezultatele obținute de candidați la interviu vor fi afișate pe pagina de internet a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și prin afișare la sediul ministerului.

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2021-12-07 17:27:00
e-Cerere 544
e-Petiție