MCID urmează să organizeze concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

 

 

Conform art. 2 din HG Nr. 576/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, MCID urmează să organizeze concursul pentru ocuparea funcţiei de director general la urmatoarele institute naţionale de cercetare-dezvoltare.

 

Nr.crt

Denumire INCD

1

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 București

2

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - IGR București

3

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile Pilarie INCDTP Bucuresti

4

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei – INFLPR Măgurele

5

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată – INCEMC Timisoara

6

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie -IMT Bucureşti

7

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică  ICCF Bucuresti

8

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice -INCDSB Bucuresti

9

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare – INCDTIM Cluj-Napoca 

10

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării-INCDMTM Bucureşti

11

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică-ICMET Craiova

12

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive ICPMRR Bucureşti

13

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în ConstrucţiiUrbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC Bucureşti

14

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism-INCDT Bucureşti

15

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" -I.N.C.D.M. Constanţa

16

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului-ICPA Bucureşti

17

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultura “Marin Drăcea”-ICAS Voluntari

18

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar -  INCDCSZ Brasov

 

 

In baza prevederilorH.G. nr. 576/2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, urmează să fie stabilite, prin act administrativ, următoarele:

-  programul/calendarul şi locul de desfăşurare a concursurilor;

- componenţa nominală pentru comisiilor de concurs, comisiilor de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor tehnice.

Modificat la: 2021-11-23 14:32:00
e-Cerere 544
e-Petiție