Webinarul Național ‘‘Costuri & Beneficii ale Securității și Sănătății în Muncă”

 

 

Organizat în 16 noiembrie 2021 de Punctul Focal al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA) și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont", în parteneriat cu Asociația Română de Securitate și Sănătate în Muncă (ARSSM), seminarul a fost dedicat proiectului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA) ”Costuri & Beneficii ale Securității și Sănătății în Muncă”.

 

Proiectul, desfășurat în mai multe etape, pe o durată de mai bine de cinci ani, are ca obiectiv major stimularea angajatorilor pentru a investi constant în îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajați, reducându-se astfel costurile legate de accidentele de muncă și bolile profesionale ale lucrătorilor. Nu în ultimul rând, se reduc și așa numitele ”costuri intangibile”, respectiv impactul asupra sănătății angajaților pe termen scurt, mediu și lung și costurile la nivel de societate, în general. Mai mult, un angajator care nu a înregistrat accidente de muncă sau a avut un număr cât mai redus de accidente și boli profesionale va câștiga substanțial din punct de vedere al imaginii sale pe piața forței de muncă și în domeniul său de activitate. Pe baza datelor, statisticilor și rezultatelor unor studii extinse ale Agenției în colaborare cu entități prestigioase din UE (C&D, universități, instituții de asigurări etc.), au fost identificate costurile concrete ale investițiilor în îmbunătățirea condițiilor de muncă versus costurile accidentelor de muncă și, respectiv, îmbolnăvirilor legate de locul de muncă suportate de companii și/sau de instituții de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale.  Până în prezent, șase state membre au pus în practică rezultatele acestui proiect, au utilizat metodologia dezvoltată în proiect și, cu datele existente la nivel național, au evidențiat costurile importante ale accidentelor de muncă și bolilor profesionale versus beneficiile concrete ale investiției în îmbunătățirea condițiilor de muncă (la 1 Euro investit de un angajator, beneficiul este de 2.2 Euro). Lucrările seminarului s-au bucurat de prezența reprezentantului Agenției Europene, Dr. Dietmar Elsler, Senior Project Manager EU OSHA, coordonatorul și realizatorul principal al acestui proiect. Prezentarea Dr. Dietmar Elsler a fost urmată de o serie de intervenții din partea unor experți invitați în webinar, dezbatrea unor studii, statistici, exemple de politici de prevenire existente la nivelul angajatorilor din România.

 

Webinar-ul s-a încheiat cu o dezbatere liberă la care au participat experți sănătate și securitate în muncă, medici de medicina muncii, psihologi, psihoterapeuți ș.a.        

 

Detalii despre Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont".

 

Modificat la: 2021-11-20 14:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție