Rezultatele contestațiilor depuse în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021

 

 

Instituţia

Contestaţia nr./an

ID Proiect

Punctaj obţinut

Contestaţie ADMISĂ/

RESPINSĂ

INCEMC Timişoara

1314/16.11.2021

DFASC PFE 1206/16.11.2021

527

66,84

ADMISĂ

INCAS Bucureşti

4926/11.11.2021

DFASC PFE 1207/16.11.2021

592

79,84

ADMISĂ

INCD TP Bucureşti

1605/16.11.2021

DFASC PFE 1208/16.11.2021

525

78,5

ADMISĂ

INCD IFIN-HH

7700/17.11.2021

DFASC PFE 1209/17.11.2021

578

90,83

RESPINSĂ

Universitatea din  Bucureşti

21137/17.11.2021

DFASC PFE 1210/17.11.2021

587

97,34

ADMISĂ

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca

32170/17.11.2021

DFASC PFE 1211/17.11.2021

565

88

ADMISĂ

INCD INOE 2000

984/17.11.2021

DFASC PFE 1212/17.11.2021

581

92,99

ADMISĂ

ICCF Bucureşti

2528/17.11.2021

DFASC PFE 1213/17.11.2021

559

69,5

RESPINSĂ

 

 

Notă: Pentru cele 6 propuneri de proiecte ale căror contestații au fost admise în conformitate cu Nota MCID-DFASC nr.DFASC:11740/18.11.2021 va avea loc reevaluarea acestora de către o altă echipă de experți evaluatori față de cea inițială și prin decalarea corespunzătoare a termenelor conform calendarului competiţiei C1.2.PFE-CDI.2021 în conformitate cu pct. 3.5 din Pachetul de Informații.

 

Reevaluarea propunerilor de proiecte mai sus menționate se va realiza în aceleași condiții ca și în cazul celorlalte propuneri de proiecte, de către o altă echipă formată din 3 experți evaluatori.

 

Punctajul acordat de către experții evaluatori din această nouă comisie va reprezenta punctajul final, iar organizațiile propunătoare nu vor mai putea depune alte contestații pentru punctajele obținute aferente  propunerilor de proiecte supuse reevaluării în această etapă.

 

Rezultatele finale pentru competiția C1.2.PFE-CDI.2021 se vor afișa la o dată ulterioară.

 

Modificat la: 2021-11-19 20:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție