Rezultatele evaluării (rezultate intermediare) ca urmare a finalizării etapei de evaluare a propunerilor de proiecte pentru Competiția 2021 PFE-CDI

 

 

pdfDomeniul 1 – Bioeconomie

pdfDomeniul 2 - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate

pdfDomeniul 3 - Energie, mediu și schimbări climatice

pdfDomeniul 4 - Eco-nanotehnologii și materiale avansate

pdfDomeniul 5 – Sănătate

pdfDomeniul 6 - Patrimoniu și identitate culturală

pdfDomeniul 7 - Tehnologii noi și emergente

 

 

În conformitate cu Pachetul de Informații al Competiției 2021 PFE-CDI, termenul limită până la care directorii de proiecte pot depune eventuale contestaţii aferente etapei de evaluare este 17.11.2021, ora 16:30. Acestea se pot transmite prin email la adresa: C1.2.PFE-CDI.2021@research.gov.ro sau pot fi depuse direct la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, et. 2, cam. 212, sector 1, 010362 București.

 

Modificat la: 2021-11-15 16:55:00
e-Cerere 544
e-Petiție