Validarea procesului de evaluare a infrastructurilor cercetării selectate în Roadmap 2017 și a celor nou-propuse pentru includere în Roadmap-ul național, respectiv actualizarea Foii de Parcurs Naţionale pentru Infrastructuri de Cercetare 2021

 

 

Componența Foii de parcurs naționale a infrastructurilor cercetării  a fost stabilită, în baza evaluării, în anul 2017, cu sprijinul experților cooptați prin proiectul SIPOCA 27 și cu validarea membrilor Comitetului Român pentru Infrastructurile Cercetării (CRIC).

 

Evaluarea în vederea actualizării acestei componențe și selecția unor noi propuneri a fost finalizată cu succes în intervalul de timp alocat prin graficul Gantt în Subactivitatea specifică din proiectul SIPOCA 592.

 

Conform Metodologiei de lucru pentru actualizarea foii de parcurs naționale a Infrastructurilor de Cercetare aprobată prin decizia OMCID nr. 324/09.07.2021, experții cooptați prin SIPOCA 592 și organizați în paneluri de lucru au realizat procesul de analiză și evaluare corespunzător, în funcție de criterii specifice, în baza informațiilor prezentate de deponenți și prin intermediul unor chestionare de interogare specific structurate pentru evaluarea infrastructurilor de cercetare existente sau nou-propuse, după caz.

 

În urma evaluării informațiilor transmise de deponenți prin platforma online EERIS, experții din paneluri au formulat atât punctaje de evaluare în intervalul 0 - 122,33 puncte, cât și propuneri de eliminare, includere sau menținere în Roadmap.

 

Urmare a acestei evaluări, membrii CRIC au validat lista finală a infrastructurilor de cercetare ce vor fi incluse în Foaia de parcurs națională 2021.

 

Prin urmare, infrastructurile de cercetare ce au fost evaluate cu un punctaj ≥ 80  au fost selectate pentru a fi incluse în Foaia de parcurs naționalăpentru Infrastructuri de Cercetare 2021.

 

În vederea definitivării structurii de raportare CRIC 2021,  solicităm reprezentanților infrastructurilor ce au obținut punctaj mai mare sau egal celui menționat, să transmită documentul Model fișă publicare infrastructură de cercetare selectată, completat, pe adresa de e-mail corina.musat@research.gov.ro, până la data de 10 noiembrie 2021.

 

 

Anexe:

1. Listă IC evaluate

2. Model fișă publicare infrastructură de cercetare selectată

 

Modificat la: 2021-11-03 16:07:00
e-Cerere 544
e-Petiție