Rezultatele probei interviu din data de 9 septembrie 2021 pentru concursul organizat de Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea a 14 funcţii contractuale de execuție vacante (proba scrisă 31 august 2021)

 

 

 

Nr.crt

Funcția/ Serviciul pentru care candidează

Nr. dosar

Punctaj probă interviu

Calificativ

ADMIS/RESPINS

  1.  

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

- 1 post, consilier IA, studii superioare - (8 ore/zi)

 

8003

79,67

ADMIS

2. 

Unitatea de Implementare a Reformelor PSF

2 posturi Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: guvernanţa sistemului naţional CDI - (8 ore/zi);

8018

              88

ADMIS

      3.

Unitatea de Implementare a Reformelor PSF

2 posturi Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: parteneriat public-privat în sistemul naţional CDI - (8 ore/zi)

8028

62

ADMIS

     4. 

Unitatea de Implementare a Reformelor PSF

1 post  consilier afaceri europene, studii superioare, domeniul de interes: resurse umane în sistemul CDI - (8 ore/zi).

8017

83,67

 

ADMIS

5. 

Unitatea de Implementare a Reformelor PSF

1 post Consilier I A,studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul administrarea afacerilor; minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

7773

80,33

 

 

ADMIS

.  

 

Candidații nemulțumiți vor putea face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 522, sau la adresele de e-mail nicusor.nelea@research.gov.ro , robert.buga@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2021-09-09 16:51:00
e-Cerere 544
e-Petiție