Lista candidaților declarați admiși pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare

 

 

Comisia 1. Bioeconomie și Științele Vieții

1

Păun Mihaela Marinela

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

2

Ruță Simona

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”

3

Rotaru Flaviana

ROHEALTH - Romanian Health and Bioeconomics Cluster

Comisia 2. Energie, Mediu şi Schimbări Climatice

1

Nicolaie Sergiu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București

2

Albu Mihaela Marilena

Universitatea Politehnica București

3

Lakatos Elena Simina

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM

Comisia 3. Științe Sociale

1

Chivu Luminița

Academia Română -Institutul Național de Cercetări Economice Costin C. Kirițescu

2

Caraiani Petre

Academia de Studii Economice din București

3

Pană Adrian

Center for Health Outcomes & Evaluation S.R.L București

Comisia 4. Tehnologia Informației şi a Comunicațiilor, Spațiu şi Securitate

1

Nae Cătălin

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – INCAS București

2

Dimian Mihai

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Comisia 5. Eco–Nano-Tehnologii şi Materiale Avansate

1

Enculescu Ionuț-Marius

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

2

Bunoiu Mădălin

Universitatea de Vest Timișoara

3

Banu Geanina Silviana

S.C. Process Innovation Nucleus S.R.L.

Comisia 6. Științe Umaniste, Patrimoniu şi Identitate Culturală

1

Timotin Andrei-Constantin

Academia Română, Institutul de Studii Sud-Est Europene

2

Ion Rodica Mariana

Universitatea Valahia din Târgovişte

3

Mladin Ioana

S.C. Mladin Workshop for Architecture S.R.L

Comisia 7. Științe Exacte, Științele Pământului și Inginerie

1

Ghiță Dan Gabriel

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară Horia Hulubei

2

Ivașcu Larisa

Universitatea Politehnică Timișoara

3

Silaghi-Dumitrescu Luminița

Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și a Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS

 

Modificat la: 2021-08-30 17:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție