Rezultatele la interviul candidaților admiși la concursul organizat de Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea a 10 funcții publice de execuție vacante, cu proba scrisă în data de 19.08.2021

 

 

  • 3 funcții publice de execuție - Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Financiar Contabilitate

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Dosar de concurs

Punctaj

1

Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Financiar Contabilitate - 8 ore/zi

7490

71,00

2

Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Financiar Contabilitate - 8 ore/zi

7578

91,33

3

Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Financiar Contabilitate - 8 ore/zi

7579

90,00

 

 

  • 1 funcție publică de execuție- Consilier, clasa studii I, grad profesional debutant, Serviciul Financiar Contabilitate

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Dosar de concurs

Punctaj

1

Consilier, clasa studii I, grad profesional debutant, Serviciul Financiar Contabilitate - 8 ore/zi

7506

89,33

 

 

  • 1 funcție publică de execuție- Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Buget, Resurse Umane si Administrativ

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Dosar de concurs

Punctaj

1

Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Buget, Resurse Umane si Administrativ - 8 ore/zi

7612

88,67

2

Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Buget, Resurse Umane si Administrativ - 8 ore/zi

7663

73,00

 

 

  • 2 funcții publice de execuție- Consilier achizitii publice, clasa studii I, grad profesional superior, Compartiment Achizitii

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Dosar de concurs

Punctaj

1

Consilier achizitii publice, clasa studii I, grad profesional superior, Compartiment Achizitii- 8 ore/zi

7604

89,33

2

Consilier achizitii publice, clasa studii I, grad profesional superior, Compartiment Achizitii- 8 ore/zi

7617

84,67

 

 

  • 3 funcții publice de execuție - Consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul juridic

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Dosar de concurs

Punctaj

1

Consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul juridic - 8 ore/zi

7637     

91,67

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2021-08-27 13:46:00
e-Cerere 544
e-Petiție