Anunț privind selecția membrilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a demarat procesul de selecție a membrilor Colegiului Consultativ CDI, organ consultativ, fără personalitate juridică. - 06.08.2021 17:30

 

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 18 august 2021

 

Rezultatele procesului de selecție se afișează pe site-ul MCID.

 

 

Calendar - reactualizat la 11.08.2021 12:30

6 august 2021 – publicarea anunțului pe site-ul MCID - Procedură de selecție a membrilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI)

18 august ora 16:00 - dată limită înscriere

19-20 august  - analiză dosar

20 august  – publicare rezultate selecție dosar

23 august ora 16:00   – dată limită depunere contestații

24 august  – publicare rezultat contestații; publicare rezultat etapa I selecție

25-27 august  – interviu cu candidații declarați „admis” la etapa I

27 august  – afișare rezultate interviu

30 august  – afișare rezultate finale procedura de selecție

 

 

Precizăm că prin institute de cercetare se înțeleg: Institute Naționale de Cercetare – Dezvoltare (INCD), institute și centre de cercetare din subordinea Academiei Române, institute si centre de cercetare din subordinea academiilor de ramură, institute si centre de cercetare aflate în subordinea sau coordonarea ministerelor.

 

Metodologia de selecție a membrilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI) - (format editabil) Anexa la Ordinul MCID nr. 385/06.08.2021

Ordinul MCID nr. 385/06.08.2021

Ordinul MCID nr. 388/11.08.2021 - 11.08.2021 12:30

 

Modificat la: 2021-08-11 12:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție