Anunţ privind depunerea de noi propuneri de mari infrastructuri de cercetare în vederea actualizării Foii de parcurs naţionale pentru infrastructuri de cercetare

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării vă desfășura un amplu proces de analiză și selecție a infrastructurilor de cercetare ce vor alcătui Foaia de parcurs naţională a infrastructurilor de cercetare actualizată pentru perioada 2021-2027, denumită în continuare Foaie de parcurs.

 

Astfel, prin activitatea experților evaluatori independenţi cooptați prin proiectul SIPOCA 592 se va realiza evaluarea documentației aferente noilor propuneri de infrastructuri de cercetare, în vederea selectării, ierarhizării şi includerii lor în Foaia de parcurs.

 

Instituțiile de cercetare interesate pot depune propuneri de noi infrastructuri de cercetare în perioada 14 iulie 2021- 4 august 2021 pe următoarele domenii științifice corelate cu domeniile științifice din Foaia de parcurs a ESFRI:

 

1. Energie și Mediu (Energie, Mediu și Schimbări Climatice - domeniu de specializare inteligentă SNCDI);

2. Sănătate și Alimentație (Bioeconomie - domeniu de specializare inteligentă SNCDI);

3. Științe fizice și inginerie (Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate/ Tehnologii Noi și Emergente - domeniu/i de specializare inteligentă SNCDI);

4. E-Infrastructuri (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate - domeniu de specializare inteligentă SNCDI);

5. Sănătate și Alimentație (Sănătate - domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI);

6. Inovare socială și culturală (Patrimoniu Social și Cultural - domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI);

7. E-Infrastructuri (Tehnologii Noi și Emergente domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI).

 

 

În acest sens, propunerea instituției dumneavoastră pentru o nouă infrastructură de cercetare se va realiza conform celor stabilite prin prezentul document.

 

Propunerea de infrastructură nouă de cercetare va fi elaborată şi prezentată pe baza informațiilor din modelul de fișă IC (Anexa 1), modelul de buget IC (Anexa 2) și grila de autoevaluare IC (Anexa 3).

 

Propunerile se depun online prin intermediul platformei web EERIS (www.eeris.eu), din contul asociat organizației, până la data de 4 august 2021, ora 15,00. Pentru accesarea modulului aferent apelului Roadmap2021, se accesează platforma EERIS (https://eeris.eu/) și se realizează autentificarea utilizând adresa de e-mail asociată contului. Dacă nu se mai cunosc datele de acces, se poate utiliza opțiunea “Forgot password” din secțiunea Login. Din interfața principală se accesează butonul Go din caseta RoadMap2021 și se completează informațiile solicitate în interfață, se salvează și se poate reveni de câte ori este necesar asupra informațiilor completate. După introducerea tuturor informațiilor se finalizează formularul prin apăsarea butonul “Finalizare”. După finalizare, chestionarul devine Read-only și nu mai poate fi editat. Pentru probleme de natură tehnică (dificultăți la autentificare, probleme la accesarea modulului) vă rugăm să transmiteți un mesaj la adresa support@uefiscdi-direct.ro. Pentru întrebări legate de metodologie (ce informații trebuie completate), vă rugăm să ne contactați la adresa corina.musat@research.gov.ro. Modulul va fi accesibil începând cu data 14.07.2021.

 

Vă informăm că propunerile noi de mari infrastructuri de cercetare vor fi evaluate şi ierarhizate de către experți independenți, conform metodologiei incluse în Raportul CRIC 2021, conform grilei de evaluare (Anexa 4). Pe baza punctajelor obținute, panelul de experți constituit pe fiecare domeniu în parte va întocmi și va înainta un Raport (Anexa 5, model) cu rezultatele evaluării, urmând ca dintre infrastructurile selectate, în ordinea punctajelor obținute, să fie incluse de către Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare în Foaia de parcurs națională a infrastructurilor de cercetare actualizată pentru perioada 2021-2027.

 

Calendarul pentru depunerea, evaluarea și selectarea propunerilor de noi infrastructuri de cercetare pentru actualizarea Foii naționale de parcurs este prezentat în anexa la prezentul anunț.

 

Anexe:

1. Model fişă IC

2. Model buget IC

3. Grilă autoevaluare IC

4. Grila de evaluare

5. Model Raport panel privind rezultate evaluare domeniul...

 

 

Documentație:

Raport CRIC 2021 cuprinzând Metodologie elaborare și structura cadru-raport pentru actualizare Foaie de parcurs

Termeni de referință experți independenți - (editabil)

Model fisă publicare infrastructură selectată - (editabil)

Modificat la: 2021-07-09 15:07:00
e-Cerere 544
e-Petiție