Dezbatere online “Declarația de la Bonn - perspective etice ale libertății științei în Spațiul European al Cercetării„ organizată de MEC, în parteneriat cu Consiliul Național de Etică al Cercetării Științifice Dezvoltării Tehnologice și Inovării

 

 

Evenimentul care marchează o lună de la semnarea Declarației de la #Bonn și-a propus să să dezbată limitele și relația între libertatea științei, etica în cercetare și libertatea academică, rolul codurilor de etică în aria reglementărilor instituționale în ceea ce privește libertatea științei, libertatea academică ca drept și responsabilitate, indicatori de monitorizare ai libertății academice și creșterea încrederii societății în rezultatele cercetării, precum și rolul libertății științei în consolidarea cooperării internaționale.

 

În cadrul evenimentului Secretarul de Stat pentru cercetare Dragoș Mihael Ciuparu a declarat:

 

“Utilizarea libertății științifice este legată intrinsec de un sistem profesional de autoreglare responsabilă a instituțiilor academice și de cercetare. Pentru avansarea academică și alocarea competitivă a finanțării încurajăm și susținem standarde înalte de bune practici științifice, orientări și structuri consultative pentru protejarea integrității, inclusiv proceduri de evaluare transparente, corecte și bazate pe excelență. Am speranța că, printr-un efort comun, Declarația de la Bonn pe care am semnat-o pe data de 20 octombrie 2020, va consolida un set de bune practici legate de libertatea științei, ca demers global asumat de fiecare dintre noi!“

 

În data de 20 octombrie 2020, sub egida Președinției germane a Consiliului Uniunii Europene, s-a desfășurat la Bonn, Conferința miniștrilor cercetării din Uniunea Europeană privind Spațiul European de Cercetare (ERA). Cu acest prilej, miniștrii cercetării au fost invitați să semneze „Declarația de la Bonn” (Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research – A Common Core Principle of the European Research Area and its International Partners), inițiativă cu rol de fundament al valorilor europene și al cooperării internaționale la nivelul UE.

 

Prin semnarea Declarației de la Bonn privind libertatea cercetării s-a transmis un semnal important pentru rolul activ al valorilor etice fundamentale ale “noului” Spațiu European al Cercetării. Acordul privind instituirea unui sistem de monitorizare a libertății academice este extrem de important ca angajament concret. Această declarație este un simbol al legăturii între încrederea în știință și independența acesteia.

 

Declarația de la Bonn are și un conținut simbolic politic ridicat, fiind semnată de miniștrii cercetării la puțin timp de la publicarea în data de 30 septembrie 2020, de către Comisia Europeană, a Comunicării privind viitorul cercetării și inovării și al Spațiului European de Cercetare (ERA). “Noua” ERA își propune ca prioritate strategică atragerea și stabilizarea cercetătorilor talentați, ca factor decisiv pentru difuzarea cunoștințelor în întreaga UE.

 

Prin urmare, este absolut necesar să existe garanții pentru toți cercetătorii din Uniunea Europeană, indiferent de locația lor geografică, pentru a putea produce și avea acces la rezultate excelente. De aceea armonizarea unor principii și valori etice în cadrul Spațiului European al Cercetării este absolut necesară.

 

 

 

Modificat la: 2020-11-20 12:28:00
e-Cerere 544
e-Petiție