Viza științifică pentru cercetătorii străini în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare pentru o perioadă mai mare de 90 de zile

 

 

Directiva 2016/801/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă „au pair” reprezintă unul dintre instrumentele comunitare create pentru accelerarea admisiei şi mobilităţii cercetătorilor din state terţe în spaţiul comunitar şi creşterea atractivităţii Uniunii Europene pentru cercetătorii din întreaga lume.

 

Prin pdfOrdinul MEC nr.4523/12.06.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 547/25.06.2020, Partea I, au fost aprobate Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare.

 

 

Documente utile:

pdf Ordinul MEC nr. 4523/12.06.2020


pdf Model Cerere de autorizare


pdf Model Acord de primire - reactualizat la 06.05.2021 15:31


pdf Lista entităţilor CDI autorizate - reactualizat la 25.07.2022 16:07

 

Modificat la: 2020-07-03 13:19:00
e-Cerere 544
e-Petiție