Oportunități de valorificare ale ideilor căștigătoare de la Hackathon-COVID 19

 

Comisia Europeană a organizat în perioada 24-26 aprilie 2020 cel mai mare hackathondin lume, #EUvsVirus, sub patronajul comisarului pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel. Acest eveniment a acoperit aproximativ 20 de provocări iminente legate de COVID-19 vizând cinci domenii pentru identificarea de soluții inovative (sănătate și viață, continuitatea afacerilor, coeziune socială și politică, munca la distanță și educație, finanțe digitale și altele).

 

Evenimentul a adunat 21.000 de participanți (în colaborare cu cele 27 SM), care au dezvoltat 2160 de noi soluții (rezultatele pot fi consultate la: https://www.euvsvirus.org/results/).

 

În continuarea procesului, Comisia Europeanăprin Consiliul European de Inovare, va organiza în perioada 22 - 25 mai un așa-numit matchathon(procesul de identificare de parteneri), la care sunt invitate să participe cele 120 de proiecte câștigătoare ale hackathon.

 

În acest context, Comisia Europeana transmite invitația Statelor Membre de a deveni parteneri ai acestui eveniment – prin implicarea autorităților contractante / achizitori publici, în special autorități publice locale care pot oferi sprijin echipelor câștigătoare. Calitatea de partener Matchathonoferă o serie de oportunități, spre exemplu:

 

- oportunitatea de a descoperi soluțiile dezvoltate de cele 120 de proiecte câștigătoare și de a identifica inovațiile care răspund nevoilor autorității publice;

- șansa de a interacționa cu echipele dintr-o platformă dedicată procesului de identificare de parteneri;

- oportunitatea de a lua legătura cu cele mai inovatoare echipe din UE în ceea ce privește salvarea de vieți, salvarea locurilor de muncă, sprijinirea educației la distanță și a muncii și asistarea grupurilor cu risc (persoane în vârstă, persoane bolnave, imigranți, etc.).

 

 

Pentru a deveni partener este necesară parcurgerea următorilor pași:

 

- Identificarea proiectului de interes pentru autoritatea publică (informații preliminare pot fi consultate la link-ul https://www.euvsvirus.org/results/). Descrierea detaliată a fiecăruia dintre cele 120 de proiecte este în pregătire.

- Înțelegerea tipului de sprijin pe care autoritatea publică îl poate oferi echipelor câștigătoare. În acest sens, se poate completa un chestionar pentru exprimarea interesului de a deveni partener și indicarea tipului de sprijin ce poate fi oferit echipelor câștigătoare (chestionarul este disponibil la link-ul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVIUuD0v1yj8gy1i60cY48PtUvjrQoKGvEL-RyTfsRaR-i1g/ viewform).

- Exemple de sprijin oferit de alte autorități locale echipelor câștigătoare pot fi consultate la următorul link: https://drive.google.com/file/d/1lkDM6T96xQGBp0uao3KKNEcimgbtu6k_/view.

- Lista celor 120 de echipe câștigătoare, cu indicarea orașului unde se află echipa, poate fi consultată la următorul link aici: https://drive.google.com/file/d/1bNzHV0TrzfFfzmoZvCuM0mmUlzD8xGRn/view.

 

Informații suplimentare despre inițiativele menționate mai sus pot fi consultate pe pagina de internet: https://www.euvsvirus.org/.

 

Printre cele 120 de echipe câștigătoare se numără 6 echipe din România localizate în București, Cluj-Napoca și Sibiu, parteneri români regăsindu-se și în alte echipe câștigătoare.

 

Entitățile care doresc să devină partener trebuie să transmită un e-mail la Samira BOUSSETTA (Policy Officer DG GROW: samira.boussetta@ec.europa.eu) și Berat KJAMILI (beratmigport@gmail.com ,Liderul echipei Autorități publice pentru Matchathon).

 

Detalii despre castigatori.

 

 

Modificat la: 2020-05-19 19:28:00
e-Cerere 544
e-Petiție