MCI alături de UEFISCDI implementează proiectul cu titlul “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacități anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”

 

 

 

Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacități anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

 

 

 

Ministerul Cercetării și Inovării - MCI, alături de partenerul Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), implementează, pe o perioadă de 36 luni, până în luna mai 2022, proiectul cu titlul “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacități anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

 

Proiectul are un buget în valoare totală de 26.040.012,30 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 24.704.710,65 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.335.301,65 lei.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

1. Elaborarea cadrului Strategic Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2021-2027, incluzând sinergiile cu Strategia Națională de Specializare Inteligentă;

2. Elaborarea cadrului Strategic National de Specializare Inteligentă;

3. Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor în domeniul antreprenoriatului inovativ;

4. Revizuirea legislației în domeniul CDI, asociat cadrului strategic dezvoltat;

5. Implementarea unui sistem de managementul calitații la nivelul MCI;

6. Dezvoltarea competențelor membrilor grupului țintă și actorilor implicați în activitățile proiectului și în implementarea cadrului strategic dezvoltat (SNCDI, SNSI);

 

 

Rezultate așteptate:

 

1. Rezultat de program 4 - Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului:

Ø  RP1 - Elaborarea cadrului Strategic National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2021-2027, incluzând sinergiile cu Strategia Națională de Specializare Inteligentă;

Ø  RP2 - Elaborarea cadrului Strategiei Naționale de Specializare Inteligentă;

Ø  RP3 - Îmbunatățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor în domeniul antreprenoriatului inovativ - Accelerate Romania;

 

2. Rezultat de program 6 - Fondul activ al legislației sistematizat și simplificat progresiv:

Ø  RP4 - Revizuirea legislației în domeniul CDI, asociat cadrului strategic dezvoltat;

 

3. Rezultat de program 3 - Sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în autoritățile și instituțiile publice centrale:

Ø  RP5 - Instrumente de managementul calității implementate la nivelul MCI - ISO 9001/2015 şi CAF;

 

4. Rezultat de program 12 - Cunoștiințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunatățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific:

Ø  RP6 - Competențe noi ale membrilor grupului țintă implicați în activitățile proiectului și în implementara cadrului strategic dezvoltat (SNCDI, SNSI).

 

 

Grupul țintă:

 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de personalul din autorităţile şi instituțiile publice, după cum urmează:

- Angajați MCI antrenați în implementarea programelor de finanțare din fonduri europene (viitoarea axă de inovare la nivel național) şi în viitorul plan național de CDI; personal implicat în elaborarea politicilor de cercetare şi inovare în acord cu Strategia Naţională CDI;

 

- Angajații UEFISCDI implicați în implementarea şi monitorizarea Planului Național CDI;

 

- Angajaţi ai altor ministere cu rol în elaborarea politicilor de inovare (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comert şi Antreprenoriat, etc.);

 

- Angajati în Ministerul Educatiei cu rol în corelarea ofertei educaționale la nivel de doctorat cu nevoile sistemului național CDI.

 

- Demnitari (ministrii, ministrii delegați, secretari de stat, subsecretari de stat şi funcțiile asimilate acestora) din administrația publică central.

 

 

Proiectul Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacități anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) Cod MySmis 2014+ nr. 127557/Cod SIPOCA 592, este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

 

Persoana de contact:

Numa si prenume: Mariana SANDU

E-mail: mariana.sandu@research.gov.ro

Ministerul Cercetării și Inovării,

Str. D.I. Mendeleev 21-25, sector 1, 010362, București, Tel: +40(0)21 318 3050, Fax: +40(0)21 312 66 17, www.research.gov.ro

 

Modificat la: 2019-09-16 20:13:00
e-Cerere 544
e-Petiție