MCI iniţiază procedura de evaluare a unor institute naționale de cercetare-dezvoltare în vederea acreditării

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, Ministerul Cercetării şi Inovării iniţiază procedura de evaluare a următoarelor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în vederea acreditării:

 

 

1.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti;

2.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti;

3.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Silvicultură "Marin Drăcea" Bucureşti;

4.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice INCDSB Bucureşti;

5.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare-I.N.C.D.I.F. „ISPIF” Bucureşti;

6.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială-ECOIND Bucureşti,

7.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti;

8.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti;

9.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino";

10.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" -INCAŞ Bucureşti;

11.  Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI Bucureşti;

12.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate- ICPE-CA Bucureşti;

13.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti;

14.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT laşi;

15.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă- URBAN-INCERC Bucureşti;

16.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini Agricole şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti;

17.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare-IMNR Bucureşti;

18.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă-INSEMEX Petroşani;

19.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată - INCEMC Timişoara;

20.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie-ICECHIM Bucureşti;

21.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi încercări de Materiale-ISIM Timişoara

22.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică-ICMET Craiova.

 

 

Modificat la: 2019-09-13 11:19:00
e-Cerere 544
e-Petiție