Ministrul Nicolae Hurduc a vizitat Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiației (INFLPR)

 

În decursul zilei de ieri, 22 august, ministrul cercetării şi inovării, Nicolae Hurduc, a vizitat INFLPR. In cadrul vizitei, ministrul a discutat cu cercetătorii despre proiectele pe care aceștia le desfășoară şi despre impactul acestor proiecte asupra societății.

 

INFLPR este unul dintre cele mai mari institute de cercetare din România cu preocupări științifice şi tehnologice interdisciplinare, acestea fiind fundamentate pe trei piloni ai fizicii: laseri, plasma şi radiație.

 

 

Institutul desfășoară activități de cercetare fundamentală, aplicativă şi tehnologică, iar rezultatele obținute sunt diseminate prin lucrări științifice publicate în reviste internaționale importante, fiind vorba despre câteva sute de articole anual, care sunt protejate prin brevetare pe plan național şi european.

 

Activitatea științifică, tehnologică şi de inovare a institutului se axează pe domeniile specifice profilului său, amintind fotonica, laserii de mare putere, plasma de fuziune, nanotehnologiile. De asemenea, institutul are colaborări susținute la nivel european în cadrul programelor H2020, cu consorțiile Laserlab, Euratom, QuantEra sau ELI, dar şi cu cele din cadrul Agenției Europene Spațiale.

 

 

Din rezultatele recente ale institutului menționăm dezvoltarea „bujiei laser”, în cadrul unui parteneriat cu Renault Tehnologie Roumanie, cercetări continuate într-un proiect european coordonat de INFLPR, analizele de microtomografie de raze X avansată a probelor de carote foraj, în cadrul parteneriatului cu OMV Petrom S.A., sau acoperirile de wolfram/ beriliu pentru peretele interior al reactorului de fuziune nucleară.

 

INFLPR a investit şi dedicat resurse umane pentru dezvoltarea unor direcții noi de cercetare în cadrul Centrului de Tehnologii Avansate cu Laser ‐ CETAL. În prezent se desfășoară experimente de interacţie a pulsurilor laser ultraintense cu materie pentru a dezvolta, pentru prima oară în România, surse şi metode de imagistică de raze X cu contrast de fază, folosind surse X coerente, pentru aplicații în medicină.

 

Privind spre viitor, INFLPR implementează un proiect, în cadrul Programului Operațional Competitivitate pentru realizarea Centrului de Inovare Interdisciplinară de Fotonică şi Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii şi Materiale Avansate, orientat către activitățile de dezvoltare tehnologica, întărind legătura dintre cercetare şi industrie.

 

 

Modificat la: 2019-08-23 17:09:00
e-Cerere 544
e-Petiție