Răspuns la scrisoarea deschisă a „Ad Astra”

 

În urma analizei efectuate de către Corpul de control al Ministrului, ca urmare a semnalelor de presă legate de salariile exagerate ale unor directori de Institute Naționale de Cercetare, facem următoarele precizări:

 

  • Institutele Naționale de Cercetare nu fac parte din categoria instituțiilor publice finanțate de la bugetul de stat,ci instituții de drept public (art. 17, OG 57/2002 - «Institutul național este persoană juridică română care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare și care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente și conduce evidența contabilă în regim economic.») având autonomie financiară.

 

  • La nivel global, aproximativ 1/3 din bugetul Institutelor Naționale de Cercetare este asigurat prin intermediul programelor nucleu (buget), restul provenind din alte surse.Menționăm totodată faptul că finanțarea INCD-urilor se realizează din venituri proprii, avizarea salariilor Directorului General se face de către consiliul de administrație pe baza analizei situației financiare a INCD,drepturile salariale ale DG suportându-se integral din bugetul institutului național.

 

  • La preluarea mandatului, între directorul Institutului National de Cercetare și MCI se încheie un Contract managerial, care stabilește salariul de încadrare al directorului, în funcție de mărimea Institutului și de performanțele acestuia având o valoare medie de 12954 lei. La aceste salarii se adaugă sporurile legale, unele dintre acestea fiind specifice doar salariaților din anumite Institute, conform Contractului colectiv de muncă.     

 

  • Bugetul aferent Directorului General (DG) al Institutului, prevăzut în Anexa 1 a Ordinului nr. 337 din 23 mai 2019, reprezintă o valoare maximă estimativă pe care o poate încasa DG, în condițiile în care se adaugă toate sporurile și premiile posibile conform legii. Cel mai consistent premiu este cel echivalent a maxim 12 salarii, pe care DG îl poate încasa în condițiile în care Institutul își îndeplinește toți parametrii financiari (dacă este pe profit).

 

  • În funcție de performanțele Institutului și de sumele atrase din alte surse decât programele nucleu, se stabilesc salariile angajaților instituției (inclusiv DG), de aici rezultând diferențe importante de salarizare între Institutele Naționale de Cercetare.

 

  • Constatând veniturile exagerat de mari ale unora dintre directori, Ministerul Cercetării și Inovării a emis un Ordin conform căruia se va semna un Act adițional la contractul managerial, act care diminuează semnificativ suma maximă aferentă premiului de performanță, de la 12 salarii brute, la maxim 3 salarii de încadrare.

 

 

Referitor la declarațiile de avere ale Directorilor de Institute, ca urmare a răspunsului primit de la Agenția Națională de Integritate, cu numărul de înregistrare 10872/02.08.2019, s-a constatat faptul că este obligatorie completarea declarațiilor de avere și interese, de către tot personalul din conducerea Institutului. În consecință, Ministerul Cercetării și Inovării va emite un Ordin prin care să oblige DG să completeze și să publice pe site-ul Institutului în termen de 30 de zile, Declarațiile de avere și de interese, în conformitate cu prevederile legii.

Modificat la: 2019-08-13 16:47:00
e-Cerere 544
e-Petiție