S-a lansat Competiția C1 ALFRED din cadrul PNCDI III, Subprogram 5.5: Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generația a IV a – ALFRED

 

Ministerul Cercetării și Inovării (M.C.I), în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru Subprogramul 5.5: Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generația a IV a – ALFRED, lansează în data de 1.07.2019, Competiția C1 ALFRED, prin procedura de licitație restrânsă, în vederea atribuirii proiectului cu tema „Activități de pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED în România”, în conformitate cu prevederile HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare şi al Ordinul MCI nr. 383/28.06.2019.

 

Termenul limită pentru primirea Expresiilor de Interes (EoI) în vederea participării la Competiția C1 ALFRED este 10.07.2019, ora 12:00.

 
 

 

Adresa de transmitere a Expresiilor de Interes (EoI) este:

Ministerul Cercetării și Inovării (M.C.I), Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, et. 2, cam. 212, sector 1, 010362 București.

 

Expresia de Interes se va completa conform modelului și cu respectarea prevederilor Pachetului de Informații al competiției și poate fi depusă de un consorţiu de organizații participante asociate.

 

Expresia de Interes va fi însoțită de adresă de înaintare, înregistrată în prealabil la registratura M.C.I.

 

Informații privind completarea și depunerea Expresiilor de Interes (EoI) se pot obține trimițând întrebările dumneavoastră la adresa de e-mail: competitie-alfred@research.gov.ro.

 
 

 

Pachet de Informații (pdf)

Calendar competiție (pdf)

 

Expresie de Interes - EoI (docx) (pdf)

 

Modificat la: 2019-07-01 10:39:00
e-Cerere 544
e-Petiție