Invenții selectate în vederea participării în Standul României organizat sub egida MCI la cea de-a 47-a ediție a Salonului Internaţional de Invenţii de la Geneva-ELVEȚIA

 

 

Nr. crt.

Unitatea

 

Autori

 

 

Titlul invenţiei

 

1.                   

 

SC REMIR SRL

RĂDULESCU REMI

RĂDULESCU HORTENSIA

RĂDULESCU RAUL                   RĂDULESCU RĂZVAN ALIN

DESALINIZATOR SOLAR

REMIR

 

REMIR SOLAR DESALINISER

 

Dessalinisateur Solaire REMIR

2.                   

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Criogeni si Tehnologii Izotopice

INC-DTCI-ICSI, Rm.Valcea

 

DAVID Elena

STEFANESCU Ioan

Material zeolitic mezoporos cu activitate catalitica ridicata si procedeu de obţinere

 

Mesoporous zeolite material with high catalytic activity and production process thereof

 

Matériau zéolitique mésoporeux à activité catalytique élevés et processus de production.

 

3.                   

INCDIE ICPE-CA

TEIŞANU Aristofan Alexandru,

BĂRA Adela,

IORDOC Mihai Nicolae,

BARBU Ionela Paula,

CARAMITU Alina Ruxandra,

MITREA Sorina Adriana,

BANCIU Cristina Antonela

Material compozit pentru elemente de structură la vehicule spaţiale cu proprietăţi ecranante faţă de radiaţiile ionizante şi electromagnetice

 

Composite material for structural elements in space vehicles with electrostatic and ionizing radiation shielding properties

 

Matériau composite pour éléments structurels dans les véhicules spatiaux avec propriétés de blindage électrostatique et de rayonnement ionisant

4.                   

INCDIE ICPE-CA

POPESCU Mihail,

CHIHAIA Rareș-Andrei,

TĂNASE Nicolae,

EL-LEATHEY Lucia-Andreea,

OPRINA Gabriela,

NICOLAIE Sergiu

Geometrie transversală utilizată pentru maşini electrice cu magneţi permanenţi şi întrefier axial

 

Transversal geometry used for permanent magnet electric machines with axial air gap

 

Géométrie transversale utilisée pour les machines électriques à aimants permanents et entrefer axial

5.                   

INSTITUTUL NATIONAL  DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA 

 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR SÉCURITÉ MINIÈRE ET LA PREUVE D'EXPLOSION

 

NaTional Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion

 

Maria Prodan

George Artur Găman

Emilian Ghicioi

Constantin Lupu

Doru Cioclea

Vlad Mihai Păsculescu

Dan Gabor

Nicolae Vlasin

Adrian Jurca

Andrei Szollosi Moța

Irina Nălboc

Marius  Cornel Șuvar

 

Stand pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile.

 

Experimental set-up for the determination of the explosion limits of flammable liquids vapours.

 

Dispositif destiné à déterminer les limites d'explosion de vapeur de liquides inflammables.

 

6.                   

FARCAS ADRIAN CIPRIAN

FARCAS ADRIAN CIPRIAN

Ro/ Tub pentru panou solar

En/ Solar panel tube

Fr/Tube de panneau solaire

 

7.                   

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

 

 

L’ Université „Politehnica” de Bucarest

 

 

“Politehnica” University of Bucharest

 

MARINESCU Niculae Ion

GHICULESCU Liviu Daniel

Alupei CojocariuOvidiu Dorin

PopaLiliana

Echipament pentru prelucrarea suprafețelor elicoidale prin electroeroziune asistată de ultrasunete

 

équipement à usiner surfaces hélicoïdales par électro-étincelage érosif aidée de vibrations ultrasoniques

 

equipment for machining helicoidal surfaces through ultrasonically aided electrical discharge machining

8.                   

Dinu Sorin

Dinu Sorin

Dispozitiv rezistent de nivelare a nisipului si de montare a tevilor in santul de canalizare

9.                   

Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Stiinte Biologice

 

National Institute of Research and Development for Biological Science

Dobre Ana-Maria; Rugina Alexandrina Maria; Ionita Larisa-Nicoleta; Toader-Andreea–Catalina–Lavinia; Stan Ligia Florentina; Iordachel Catalin; Bratosin Daniela

BIOMATERIAL CU ROL HEMOSTATIC CU APLICATII BIOMEDICALE

 

BIOMATERIAL A RÔLE HÉMOSTATIQUE POUR APPLICATIONS BIOMÉDICALES

 

HEMOSTATIC BIOMATERIA WITH BIOMEDICAL APPLICATIONS

10.                 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA“

NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN FORESTRY “MARIN DRĂCEA“

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE-DÈVELOPMENT POUR SILVICULTURE “MARIN DRĂCEA“

TUDOSOIU

Cătălin

BURGHIU DE SĂPAT GROPI CU MECANISM INTERIOR

 

HOLE DIGGER BORER ENDOWED WITH INTERNAL MECHANISM

 

FORET DESTINE A CREUSER DES FOSSES AVEC MECHANISME INTERIEUR

 

11.                 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru  Textile si Pielarie (INCDTP)

 

National Research & Development Institute for Textiles and Leather (INCDTP)

 

L'Institut National de Recherche et de Développement pour Textiles et Cuir (INCDTP)

Toma Doina

Popescu Georgeta

Popescu Alina

Niculescu Claudia Cornelia

 

Costum de protectie impotriva frigului

 

Protective clothing against cold

 

Vêtements de protection contre le froid

12.                 

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ BUCUREȘTI

Şapcaliu Agripina

Mateescu Cristina

Savu Vasilică

Militaru Ioana

Rădoi Ion

Dobrescu Simona

Matei Marioara

Angelescu George-Doru

“Produs apifitoterapeutic de uz veterinar pentru tratamentul şi prevenţia nosemozelor în familiile de albine ”

 

“Apiphytotherapeutical veterinary product for the treatment and prevention of nosemosis in bee colonies ”

"Produit vétérinaire apithérapeutique destiné au traitement et à la prévention de la nosémose chez les familles d'abeilles"

13.                 

ICPE

RADULIAN Alexandru,

MOCIOI Nicolae

STATIE DE INCARCARE CONDUCTIVA PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE

 

CONDUCTIVE CHARGING STATION  FOR ELECTRIC VEHICLE

 

STATION DE CHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

14.                 

Universitatea    “Ştefan cel Mare” Suceava

Université Stefan cel Mare de Suceava

Stefan cel Mare University of

 Suceava

CENUȘĂ  Mihai    MILICI Laurențiu Dan

PAȚA Sergiu

POIENAR Mihaela

PENTIUC Radu

POPA Cezar

RAȚĂ Mihai

Sistem pentru monitorizarea stărilor emoționale

 

Système de surveillance d'états émotionnels

 

System for monitoring emotional states

15.                 

-Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie (INCDCP– ICECHIM)

 

- L’Institut National de Recherche et de Développement pour la Chimie et la Pétrochimie

 

- National Institute for Research&Development in Chemistry and Petrochemistry (INCDCP– ICECHIM)

 

 Anamaria Zaharia,

Anita- Laura Radu,

Andrei Sârbu,

Mircea Teodorescu, Bogdan Cursaru, Cătălina-Paula Spătărelu,

Tanţa- Verona Iordache,

Sandu Teodor,

Florea Ana- Mihaela

Nanohidrogeluri pentru eliberarea controlată a medicamentelor şi procedeu pentru obţinerea acestora

 

Nanohydrogels pour lalibération contrôlée de medicaments et procédépour leur preparation

 

Nanohydrogels for the controlled release of drugs and a process for their preparation

 

16.                 

 

UniversitateaTehnică dinCluj-Napoca

 

UniversitéTechnique deCluj –Napoca

 

TechnicalUniversityofCluj-Napoca

DanielMoga

IstvanKovacs,

 Nicoleta Stroia

MihaiStelianMunteanuRozicaGabrielaMogaRaduAdrianMunteanuEugenVitan

Sistemautomatpentrumăsurareapoziției firelorpendul

 

Systèmeautomatique demesure delapositiondesfilspendule

 

Automaticsystem formeasuring thepositionofpendulumthreads

17.                 

Cochior Daniel

CusturaCraciunDan

GoreckiGabriel-Petre

StoicaRadu

Moldovan Horatiu

Dorobantu LucianFlorin

Cochior Daniel

CusturaCraciunDan

GoreckiGabriel-Petre

StoicaRadu

Moldovan Horatiu

Dorobantu LucianFlorin

Videocapilaroscopdigital

 

Vidéocapilaroscopenumérique

 

Digitalvideocapilaroscope

18.                 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Romania

 

Lucian Blaga University of Sibiu Romania

 

L`Universite Lucian Blaga de Sibiu

Țîțu Aurel Mihail

Oprean Constantin

Mărginean Ion

Moldovan Alexandru Marcel

Bogorin-Predescu Adrian

Țîțu Ștefan

Automobil electric individual semisferic cu scaun rotitor

 

Hemispheric individual electric car with rotary seat

 

Voiture électrique individuelle hemispherique avec siège rotatif

19.                 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI  ALIMENTARE - INMA

 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE-DÈVELOPMENT POUR MACHINES ET INSTALATIONS DESTIÉES Á L'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE-INMA

 

NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND INSTALLATIONS DESIGNED TO AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY-INMA

Iulian-Florin VOICEA,

 

Mihai-Gabriel MATACHE,

 

Nicolae Valentin VLĂDUȚ,

 

Dan Iulian CUJBESCU,

 

Cătălin Persu,

 

Mihai MARIAN

SISTEM INTEGRAT ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE EXTRACTE CU ROL BIOFERTILIZATOR

/BIOINSECTICIDFOLIAR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

 

SYSTEME INTEGRE ET PROCEDEE D’EXTRACTION AVEC FOLIAIRE BIOFERTILISANT / BIO-INSECTICIDE ROLE DANS L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 

INTEGRATED SYSTEM AND EXTRACTION PROCESS WITH FOLIAR BIOFERTILIZER/ BIOINSECTICIDE ROLE IN ORGANIC AGRICULTURE

20.                 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII – INCDMTM – București

 

Institut National de Recherche et Développement en Mécatronique et la Technique de Mesure - INCDMTM

 

National Institute of Research and Development in Mechatronics and Measurement Technique - INCDMTM

Gheorghe Gheorghe

 

Ilie Iulian

 

Constantin Anghel

Sistem mecatronic -mixmecatronic de control 4D în laborator și industrie

 

Système de contrôle 4D mécatronique-mécatronique en laboratoire et dans l'industrie

 

Mecahatronic-mixmechatronic system for 4D control in laboratory and industry

21.                 

Doctor Tech SRL

 

M.Velcea,

L. Mandrea,

 IC Moldovan,

I.Plotog,

CR Hideg,

 I Curta,

B.Mihailescu 

Perna de calatorie cu efect de  re-echilibrare energetica

Travel cushion with energy rebalancing effect

 

Coussin de voyage à effet de rééquilibrage énergétique

22.                 

SC SaniMed International SRL

Marian VELCEA,

Mircea NEGRUTA,

Catalin HIDEG

Pansament biorezonant destinat vindecarii rapidea plagilor;

 

Bioresonance dressing for wound healing fast ;

 

Biorésonance vinaigrette pour la cicatrisation rapide

23.                 

Universitatea Politehnica Timișoara

 

Université Politehnica Timisoara

 

Politehnica University of Timisoara

 

Szabo Roland

Gontean Aurel

Memorie portabilă flash de tip “stick” pe interfață Ethernet

 

Mémoire flash portable sur l'interface Ethernet

 

Portable Flash Memory on the Ethernet Interface

24.                 

BATALUNicolae-Dan; SEMENESCU Augustin; COSTOIU Mihnea Cosmin; SINESCU Ioanel; ANTONIAC Vasile Iulian; DOICIN Cristian-Vasile; CODOREAN Ion Bogdan; MATEŞ Ileana Mariana; BARBU Cătălin-Alexandru; BĂDICĂ Petre; GAVRILIU Traian-Ştefan

 

 

BATALUNicolae-Dan; SEMENESCU Augustin; COSTOIU Mihnea Cosmin;

SINESCU Ioanel;

ANTONIAC Vasile Iulian;

DOICIN Cristian-Vasile; CODOREAN Ion Bogdan; MATEŞ Ileana Mariana; BARBU Cătălin-Alexandru;

 BĂDICĂ Petre; GAVRILIU Traian-Ştefan

 

PROTEZĂ TOTALĂ DE COT CONSTRÂNSĂ, DIN ALIAJE CU MEMORIA FORMEI, CU FIXARE DE TIP BALAMA ȘI SISTEM DE CUPLARE PE BAZĂ DE EFECT AL MEMORIEI FORMEI

 

				PROTHESE TOTALE DE COUDE CONSTRICTE EN ALLIAGE A MEMOIRE DE LA FORME AVEC FIXATION ANALOGUE AVEC CHARNIERE ET SYSTEME DE COUPLAGE BASE SUR L’EFFET DE MEMOIRE DE LA FORME

 

TOTAL CONSTRICTED ELBOW PROSTHESIS MADE OF SHAPE-MEMORY ALLOY WITH HINGE-LIKE FIXATION AND COUPLING SYSTEM BASED ON SHAPE-MEMORY EFFECT  

 

25.                 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR

 

Institut National de Recherche et de Développement pour les Métaux Non Ferreux et Rares - IMNR

 

National Research and Development Institute for Non-Ferrous and Rare Metals – IMNR

Popescu Laura Mădălina, Piticescu Roxana Mioara, Motoc Mihail Adrian, Voinea Liliana Mary, Grădinaru (Istrate) Sînziana Luminița,

Ulieru Dumitru,

Topor Alexandru

Structuri tridimensionale pe bază de hidroxiapatită și poliuretan-diol obținute prin tehnica 3D printing

 

Structures tridimensionnelles à base d'hydroxyapatite et de polyuréthane-diol obtenues par la technique d'impression 3D

 

Three-dimensional structures based on hydroxiapate and polyurethane diol obtained through 3D printing technology

26.                 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, România

MILOVANOV Cornelia,

MEDERLE Narcisa, AHMADI-KHOIE Mirela,

MORARIU Sorin,

POPESCU Gabriela,

MORARIU Florica-Emilia,

HERMAN Viorel,

RADULOV Isidora,

MEDERLE Ovidiu

Compoziție regeneratoare pentru păr și unghii

 

Composition régénératrice pour les cheveux et les ongles

 

Regenerating composition for hair and nails 

 

27.                 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT BUCUREȘTI

 

National Institute for Research and Development of Microtechnologies- IMT Bucharest

 

Institut national de recherche et développement en microtechnologies

Țucureanu Vasilica, Avram Marioara,

Matei Alina,

Țîncu Bianca Cătălina, Avram Marius Andrei, Mărculescu Cătălin Valentin,

 Burinaru Tiberiu Alecu

Procedeu de transfer al grafenei CVD pe microelectrozii senzorilor electrochimici pentru diagnosticul molecular al celulelor tumorale

 

Method of transferring CVD graphene onto electrochemical biosensors electrodes for molecular diagnosis of tumour cells

 

Procédé de transfert du graphene avec CVD surdes électrodes de biocapteurs électrochimiques pour le diagnostic moléculaire des cellules tumorales

28.                 

INCDCF-ICCF Bucuresti

 

INCDCF-ICCF Bucharest

 

INCDCF-ICCF

Bucaresti

 

TANASE C.

COCU F.

CAPROIU M.T.

DRAGHICI C.

NEGUT C.

“Analogi prostaglandinici poliesterici”

 

“Polyesteric prostaglandin analogues.”

 

“Analogues polyester de prostaglandins”

29.                 

Institutul National de C-D pentru Optoelectronica - INOE 2000

 

National Institute of R&D for Optoelectronics – INOE 2000

 

L’Institut National de R&D pour Optoélectronique - INOE 2000

 Clara Hortensia Rădulescu;

Monica Dinu;

Roșu Georgeta

 

Metodă de obținere de materiale biocompatibile pentru restaurarea-conservarea bunurilor culturale ce au în componență materiale textile

 

Method for obtaining biocompatible materials for the restoration-preservation of textile

Cultural Heritage

 

Procede d'obtention de materiaux biocompatibles pour la restauration-conservation de textiles

Héritage culturel

 

30.                 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICA ICMET CRAIOVA

 

L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE – DÉVELOPPEMENT ET D'ESSAIS EN GÉNIE ÉLECTRIQUE

 

NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH, DEVELOPMENT AND TESTING IN ELECTRICAL ENGINEERING

ICMET CRAIOVA

Hurezeanu Adrian,

Nicola Marcel,

Velea Florin

METODA SI ECHIPAMENT PENTRU COMANDA NUMERICA  SI CONTROLUL ACTIONARILOR ELECTRICE MULTIMOTOR CU RECUPERAREA ENERGIEI DE FRANARE, UTILIZATE LA INSTALATIILE DE EXTRACTIE DE MARE CAPACITATE

 

PROCÉDÉ ET ÉQUIPEMENT POUR COMMANDE NUMÉRIQUE ET CONTRÔLE POUR LES ENTRAÎNEMENTS ÉLECTRIQUES MULTIMOTEURS, AVEC RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE DE FREINAGE, UTILISÉS POUR LES INSTALLATIONS D'EXTRACTION À HAUTE CAPACITÉ

 

METHOD AND EQUIPMENT FOR DIGITAL CONTROL OF MULTI-MOTOR ELECTRICAL DRIVES WITH BRAKING ENERGY RECOVERY, USED FOR HIGH CAPACITY EXTRACTION PLANTS

 


Modificat la: 2019-04-02 20:52:00
e-Cerere 544
e-Petiție