Ierarhizarea solicitărilor de fonduri de la bugetul de stat pentru investiții pentru INCD pentru anul 2019 în urma evaluării Comisiei

 

 

 Ierarhizarea solicitărilor de fonduri de la bugetul de stat pentru investitii pentru INCD pentru anul 2019 pentru Cap. C b)

 

 

 

Nr. Crt DENUMIRE INCD Denumire Obiectiv Prioritar (ObPr) Cap Pr Punctaj
1 Institutul National ce Cercetare Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei AlimentareINMA Sistem complex de prototipare rapidă C b) 97.4
2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică IFT Analizator spectral pentru domeniul R.F C b) 93.6
3 Institutul național de cercetare - dezvoltare pentru securitate minieră și protecție antiexplozivă  INSEMEX Echipament la scară redusă pentru determinarea rezistenței la energie electrostatică a explozivilor, propulsanților și a combustibilului pentru rachete C b) 93
4 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala IBNA Utilaje agricole independente pentru activitățile din Biobaza experimentală C b) 90.8
5 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive MRR Sistem Video de supraveghere C b) 90
6 Institutul National de Cercetare Dezvoltare Aerospatiala Elie Carafoli- INCAS Capacitate avansata de prelucrari machete pentru tunele aerodinamice C b) 89
7 INCD pentru OPTOELECTRONICA INOE Achiziție echipament Spectrometru THZ cu accesorii C b) 86.6
8 Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Sistem complex pentru testarea în condiții de vid și temperaturi extreme a structurilor și echipamentelor destinate industriei spatiale C b) 84.8
9 Institutul National de Cercetare dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA Achizitii echipamente/inlocuirea celor uzate fizic si moral C b) 84.8
10 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare ITIM Cuplaj spectometru de masă pt rapoarte izotopice (IRMS) Analizator Elemental (EA) Cromograf de lichide de înaltă performanță (HPLC) C b) 84.4
11 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare IMNR Echipamente pentru dezvoltarea unei linii de cercetare flexibile pentru fabricarea aditiva a materialelor compozite avansate C b) 81.2
12 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie şi Protecţia Mediului ICPA Spectrometrul de masă pentru determinarea rapoartelor izotopice Delta V Plus cu colector triplu universal si colector HD; abundența izotopică relativă ale 13 C, 15 N, 18 O, 34 S și 2H C b) 81
13 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare in Turism INCDT Eficienta activității laboratoarelor de cercetare C b) 81
14 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND Echipamente necesare pt identificarea și cuantificarea compusilor chimici cu impact asupra nivelului de poluare olfactivă C b) 80.8
15 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Laborator mobil de control al poluării destinat cercetărilor privind impactul instalațiilor energetice asupra factorilor de mediu și stării de sănătate a personalului de exploatare din industria energetică ENVIROLAB C b) 77.6
16 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului  INCDPM Achiziționarea unei ambarcatiuni dotata cu echipamente Single Beam, Multi Beam, VR 100 si cu echipamente care să permită prelevarea de probe complexe apa/sediment, respectiv monitorizarea si protejarea antibraconaj a sturionilor marcati ultrasonic din Dunare si din alte zone umede C b) 74
17 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov INCDCSZ Investiții în cadrul sector cercetare utilaje agricole C b) 73.8
18 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - INCDPM ”Alexandru Darabont” București Îmbunătățirea  infrastructurii de CD în domeniul securității și sănătății în muncă necesare pentru efectuarea de studii, cercetări, analize și încercări pentru prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și combaterea riscurilor profesionale în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și promovării dezvoltării durabile C b) 56.4

 

 

 

Ierarhizarea solicitărilor de fonduri de la bugetul de stat pentru investitii pentru INCD pentru anul 2019 pentru Cap. C d)

 

 

Nr. Crt DENUMIRE INCD Denumire Obiectiv Prioritar (ObPr) Cap Pr Punctaj
1 Institutul National de Cercetare Dezvoltare in domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei IGR Consolidare clădire și investitii pentru optima depozitare și conservare a colecțiilor și carotelor Litotecii Naționale C d) 79,25
2 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina GEOECOMAR Lucrări generale privind retehnologizarea și modernizarea navei ISTROS- constructie (extindere laborator cercetare pupa și grupuri sanitare) reconstructie (cabine cercetători și cabina comandă), achizitie și montaj (vinciuri pentru lansare-recuperare echipamente de cercetare), achizitie și montaj echipamente de navigație (radar, trotifon, lampă austek, consolă supraveghere video) C d) 71,00
3 Institutul National de Cercetare Dezvoltare Agricola Fundulea Platforma de fenotipare cu utilizare de metode imagistice pentru identificarea și selecția de noi structuri genetice cu însuțiri superioare de rezistentă la factori de stres biotic și abiotic, la plantele de câmp C d) 66,75

 

 

 

Ierarhizarea solicitărilor de fonduri de la bugetul de stat pentru investitii pentru INCD pentru anul 2019 pentru Cap. C f)

 

 

 

Nr. Crt DENUMIRE INCD Denumire Obiectiv Prioritar (ObPr) Cap Pr Punctaj
1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice ICSI Reabilitare clădiri laboratoare INC-DTCI-ICSI Rm Valcea C f) 88,25
2  INCDTPInstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie INCDTP Lucrări de reabilitare a rețelei de hidranți sediul Str. Lucrețiu Patrascanu nr 16, Sector 3, Bucuresti C f) 85,50
3 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Reabilitarea infrastructurii auxiliara spațiilor destinate activităților de CDI din INCDTP-ICECHIM C f) 84,25
4 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" Modernizare si reabilitare termica sediu filiala Roman C f) 83,50
5 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Lucrări de reabilitare a fațadelor clădirii principale aflată în administrarea INCDVB C f) 81,25
6 Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE CA Investitii pentru lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pt obiectivul INCDIE ICPE CA C f) 81,00
7 Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP Reabilitare teren, extindere și modernizare ”Cladire Comandament seismic” C f) 80,75
8 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii INCDMTM Reabilitare interioară a corpurilor de clădire A, B și C INCDMTM C f) 80,00
9 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Reabilitarea zonei tehnologice destinate proceselor de fotolitografie C f) 79,50
10 Instittul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plamei si Radiatiei INFLPR Consolidare imobil existent prin substituire, supraetajare și modificări interioare, racorduri și utilități C f) 78,50
11 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura Stefanesti - Arges INCDBH Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii de CD în vederea creșterii performanțelor activității știintifice și de transfer tehnologic C f) 77,75
12 Institul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti  INCDSB Lucrări de reparații generale și de renovare clădire A si B din institut C f) 76,25
13 Institutul National de Cercetare Dezvoltare Chimico Farmaceutica ICCF Reabilitarea instalatiilor de canalizate interioara si exterioară C f) 75,50
14 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nuclear Horia Hulubei IFIN-HH Reabilitare canalizare menajeră și pluvială industrială Grup II C f) 75,25
15 Institutul National de Cercetare Dezvoltare "Delta Dunării" Lucrări de reabilitare a bazei de cercetare Enisala C f) 75,00
16 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Lucrări de reabilitare la instalațiile electrice de la sediul INCDM ”Grigore Antipa” Constanta C f) 73,75
17 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată INCEMC Timisoara Reabilitarea și amenajarea de spații de cercetare existente C f) 71,00
18 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor INCDFM Mini-hală atelier pentru proiectare și execuție demonstratori și prototipuri C f) 70,25

 

 

Termenul de depunere a contestatiilor pentru nerespectarea procedurilor legale este de 1 zi lucratoare, respectiv 29.03.2019.

 

Contestatiile se depun prin email la secretariat.ditt@research.gov.ro cu confirmare de primire.

Modificat la: 2019-03-28 17:50:00
e-Cerere 544
e-Petiție