Planificarea susţinerii publice a proiectelor și obiectivelor de investiţii

 

 

PROGRAMARE SUBCOMISIA 1
Nr. Crt. DENUMIRE INCD Cap C DATA ORA
1 Institutul National de Cercetare Dezvoltare in domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei IGR d 21.03.2019 8.30-8.50
2 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina GEOECOMAR d 21.03.2019 8.50- 9.10
3 Institutul National de Cercetare Dezvoltare Agricola Fundulea d 21.03.2019 9.10-9.30
         
4 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" f 21.03.2019 9.30-9.50
5 Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP f 21.03.2019 9.50 - 10.10
6 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT f 21.03.2019 10.10-10.30
7 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" f 21.03.2019 10.30-10.50
8 Institutul National de Cercetare Dezvoltare"Delta Dunării" f 21.03.2019 10.50-11.10
9 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată INCEMC Timisoara f 21.03.2019 11.10- 11.30
10 Institul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti  INCDSB f 21.03.2019 11.30 - 11.50
11 Instittul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plamei si Radiatiei INFLPR f 21.03.2019 11.50-12.10
12 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura Stefanesti - Arges INCDBH f 21.03.2019 12.10-12.30
13 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nuclear Horia HulubeiIFIN-HH f 21.03.2019 12.30-12.50
14 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" f 21.03.2019 12.50-13.10
15 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor INCDFM f 21.03.2019 13.10-13.30
16  INCDTPInstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie INCDTP f 21.03.2019 13.30-13.50
         
1 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii INCDMTM f 22.03.2019 8.30-8.50
2 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice ICSI f 21.03.2019 8.50-9.10
3 Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE CA f 22.03.2019 9.10-9.30
4 Institutul National de Cercetare Dezvoltare Chimico FarmaceuticaICCF f 22.03.2019 9.30-9.50
5 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM f 22.03.2019 9.50-10.10
         
         
  Secretar Comisie:       Roxana IONCEA                                                         
  NOTĂ:      
  1.     SUSȚINEREA OBIECTIVELOR/PROIECTELOR VA AVEA LOC LA SEDIUL MCI, STR. MENDELEEV NR. 21-25, ET.3, CAM.432
  2.     SUSȚINEREA SE VA REALIZA DE PERSOANA DESEMNATĂ ÎN ACEST SENS DE CONDUCEREA INCD;
  3.     LA ȘEDINȚĂ DE SUSȚIERE A PROIECTELOR/OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII POT PARTICIPA REPREZENTANȚI AI ALTOR INCD

 

 

 

 

PROGRAMARE SUBCOMISIA 2
Nr. Crt. DENUMIRE INCD Cap. C DATA ORA
1 Institutul național de cercetare - dezvoltare pentru securitate minieră și protecție antiexplozivă  INSEMEX b 25.03.2019 8.30-8.50
2 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive MRR b 25.03.2019 8.50- 9.10
3 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND b 25.03.2019 9.10-9.30
4 Institutul National ce Cercetare Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei AlimentareINMA b 25.03.2019 9.30-9.50
5 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare ITIM b 25.03.2019 9.50 - 10.10
6 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică IFT b 25.03.2019 10.10-10.30
7 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov INCDCSZ b 25.03.2019 10.30-10.50
8 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie şi Protecţia Mediului ICPA b 25.03.2019 10.50-11.10
9 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG b 25.03.2019 11.10- 11.30
10 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala IBNA b 25.03.2019 11.30 - 11.50
11 Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI b 25.03.2019 11.50-12.10
12 INCD pentru OPTOELECTRONICA INOE b 25.03.2019 12.10-12.30
13 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - INCDPM ”Alexandru Darabont” București b 25.03.2019 12.30-12.50
14 Institutul National de Cercetare dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA b 25.03.2019 12.50-13.10
15 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului  INCDPM b 25.03.2019 13.10-13.30
16 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare IMNR b 25.03.2019 13.30-13.50
17 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare in Turism INCDT b 25.03.2019 13.50-14.10
18 Institutul National de Cercetare Dezvoltare Aerospatiala Elie Carafoli- INCAS b 25.03.2019 14.10-14-30
         
     
  Secretar Comisie:       Roxana IONCEA                                                         
  NOTĂ:      
  1.     SUSȚINEREA OBIECTIVELOR/PROIECTELOR VA AVEA LOC LA SEDIUL MCI, STR. MENDELEEV NR. 21-25, ET.3, CAM.432
  2.     SUSȚINEREA SE VA REALIZA DE PERSOANA DESEMNATĂ ÎN ACEST SENS DE CONDUCEREA INCD;
  3.     LA ȘEDINȚĂ DE SUSȚIERE A PROIECTELOR/OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII POT PARTICIPA REPREZENTANȚI AI ALTOR INCD


 

Modificat la: 2019-03-19 14:55:00
e-Cerere 544
e-Petiție