MCI lansează Competiţia pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2019 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare

 

Ministerul Cercetării și Inovării anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2019 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea MCI.

 

Competiţia privind evaluarea şi ierarhizarea solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii se desfăşoară în conformitate cu metodologia de analizare, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii.

 

 

Programul competiţiei (orientativ):

 

  • termenul pentru lansarea competiției: 27.02.2019
  • termenul limită pentru depunerea solicitărilor de investiţii: 14.03.2019, ora 14,00
  • susţinerea solicitării în şedinţă publică: conform programare publicată pe site MCI: 18.03.2019
  • anunţul privind rezultatul evaluării va fi publicat pe site MCI: 25.03.2019
  • termenul pentru depunerea contestaţiilor: 28.03.2019
  • termenul de răspuns la contestaţii: 29.03.2019
  • aprobare centralizator cu lista investiţiilor aprobate, suma alocată și punctajul obţinut: 03.04.2019
  • termen pentru semnarea contractelor: 10.04.2019

 

Fondul alocat de la bugetul de stat pentru investiţii, pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării va fi făcut public ulterior, după stabilirea Legii bugetului de stat pe anul 2019.

 

Numărul maximum de obiective/proiecte de investiţii ce pot fi depuse pentru fiecare solicitant este de 2 obiective/proiecte de investiţie pentru fiecare INCD solicitant, inclusiv subunități ale acestuia. În limita fondurilor, se va asigura finanțarea pentru proiectul/obiectivul declarat prioritar de către INCD.

 

În vederea solicitării de fonduri de la bugetul de stat pentru investiţii, solicitantul trebuie să respecte Metodologia de analiză, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii prezentată în Anexa la Ordinul MCI Nr.364 din 05.04.2018.

 

 

 Modalitatea de transmitere a solicităriior de investiţii:

  • pe suport hârtie şi format electronic: 1exemplar pe suport de hârtie şi o copie electronică pe CD, în plic sigilat, pe adresa:

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Registratura MCI/ Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 - Bucureşti.

  • documentele se transmit obligatoriu pe adresele de email ale secretariatului tehnic:

secretariat.ditt@research.gov.ro, roxana.ioncea@research.gov.ro

 

 

 

Persoana de contact pentru Secretariatul Tehnic:

Roxana IONCEA

Consilier principal

Tel 021 303.41.99 Interior: 614

Email: roxana.ioncea@research.gov.ro

Modificat la: 2019-01-30 10:07:00
e-Cerere 544
e-Petiție