Rezultatele verificării eligibilității propunerilor de Programe-nucleu

 

În conformitate cu Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 922/30.10.2018, Comisia proprie de evaluare a propunerilor de Programe-Nucleu pentru anul 2019 depuse pentru verificarea eligibilității și-a desfășurat lucrările în perioada 13-15.11.2018.

 

Lista propunerilor de Programe - Nucleu verificate din punct de vedere al eligibilității și care au primit calificativul “ELIGIBIL”:

 

Nr. crt.

Instituţia depunatoare de program-nucleu

1

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare INCDIF- ISPIF București

2

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti

3

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucureşti

4

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – INCDPM Bucureşti

5

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR

6

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geofizicii Geochimiei şi Teledetecţiei - Institutul Geologic al României - IGR

7

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti

8

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de  Materiale - ISIM Timişoara

9

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

10

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBAN-INCERC Bucureşti

11

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - INCDIE ICPE-CA Bucureşti

12

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - INCDCSZ Braşov

13

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - INCDBH, Ştefăneşti, Argeş

14

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara

15

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

16

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea - INCDA Fundulea

17

Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - INSCC Bucureşti

18

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabonţ" – INCDPM „Alexandru Darabonţ” Bucureşti

19

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INSB Bucureşti

20

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR Pantelimon

21

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCD MTM Bucureşti

22

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" - INCD DPSB "Victor Babeş" Bucureşti

23

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa"- INCDM Constanţa

24

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA Bucureşti

25

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - INCD ECOIND Bucureşti

26

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti

27

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti

28

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

29

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca

30

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti

31

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

32

Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea" – INCDS Marin Drăcea

33

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti

34

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti

35

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea

36

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

37

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS Bucureşti

38

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" – INCDMM „Cantacuzino” Bucureşti

39

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000

40

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

41

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH

42

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protectie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani

43

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti

44

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti

45

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti

46

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor - INFLPR

47

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM

 

 

Eventuale contestații se pot depune în conformitate cu calendarul aprobat până la data de 19 noiembrie 2018. Contestațiile vor fi soluționate data de 20 noiembrie 2018.

 

Modificat la: 2018-11-16 10:26:00
e-Cerere 544
e-Petiție