Ministrul Nicolae Hurduc a vizitat INCEMC Timișoara

 

Joi, 08.11.2018, ministrul Nicolae Hurduc, a vizitat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare și Materie Condensată – INCEMC Timișoara.

 

    Pe parcursul discuțiilor purtate cu conducerea institutului au fost identificate măsuri concrete și viabile pentru realizarea  obiectivelor planificate, în termenele și în bugetul aprobat  pentru toate componentele infrastructurii de cercetare, precum  și a proiectelor de cercetare-dezvoltare aflate în derulare.

 

     Directorul general Nicolae Mirica, impreună cu specialiștii din cadrul INCEMC Timișoara, a făcut o prezentare a LABORATORULUI DE ENERGII REGENERABILE – Fotovoltaic – investiție realizată în cadrul Programului Operațional Sectorial ,,Creșterea Competitivității Economice,, - cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, iar demonstrativ au fost prezentate tehnicile și procedurile de performare și exploatare a rezultatelor cercetării pentru următoarele aparate utilizate cu succes în realizarea proiectelor de cercetare dezvoltare în care sunt angrenați cercetătorii din cadrul INCEMC Timișoara, respectiv :

 

  • Microscop electronic de transmisie, Titan G2 80-200 (FEI Company, Olanda)
  • Platforma Scanned Probe Microscopy (SPM), Multi Probe Imaging – MultiView 1000 (Nanoionics Imaging, Israel)
  • Sistem de depunere filme subţiri prin ablaţie laser, NANO-PLD-1000 (PVD Products, SUA)

 

Acest obiectiv important în activitatea tuturor  cercetătorilor din cadrul INCEMC Timișoara reprezintă un element cheie în dezvoltarea unui pol de excelență zonal transfrontalier,  având ca priorități majore integrarea entităților cu preocupări similare din zona de vest a României și din țările vecine.

 

De asemenea, au fost discutate obiectivele generale în vederea dezvoltării institutului, precum și perspectivele de viitor în ceea ce privește accentuarea activității de inovare și  transfer tehnologic  în concordanță cu strategia națională de cercetare dezvoltare și inovare 2014-2020.

 

In timpul vizitei, ministrul Nicolae Hurduc a fost  însoțit de secretarul de stat Ciprian Preda și de decanul Facultății de Chimie și Ingineria Mediului a Universității Politehnica Timișoara prof. dr. Nicolae Vaszilcsin.

 

Modificat la: 2018-11-08 20:29:00
e-Cerere 544
e-Petiție