Lansare competiție Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI

 

 

LANSARE COMPETIȚIE - 13.07.2018 10:39

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

lansează competiția

 

Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI

 

Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru

perioada 2015-2020 (PNCDI III)

 

BUGET ALOCAT: 500.000.000 LEI

 

 

Update informații competiție:

 

ERATĂ cu privire la rezultatele finale, în urma etapei de negociere: - 17.10.2018 14:06

În conformitate cu Nota MCI nr. 11961/17.10.2018 pentru modificarea și completarea Anexei la Nota MCI nr. 3263/04.10.2018 privind aprobarea repartizarea bugetului pentru perioada 2018-2020 pentru proiectele admise la finanțare din cadrul Competiției 2018 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, PNCDI III, ca urmare a finalizării etapei de negociere s-a aprobat corectarea bugetelor aferente anului 2019  și 2020 pentru proiectul cu ID 384, depus de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI, informații ce se vor citi: Buget alocat anul 2019, 1.938.500 lei și  Buget alocat anul 2020, 2.091.500 lei.

 

NEW: S-a publicat Lista modelelor de documente pentru etapa de contractare a proiectelor admise la finanțare în cadrul Competiției 2018 PFE-CDI: - 04.10.2018 11:04

pdfContract de finanțare;

pdfAnexa I - Performanțele organizației și Planul de dezvoltare instituțională;

pdfAnexa II - Devizul antecalcul – proiect;

pdfAnexa II - Devizul antecalcul – pentru anul 2018;

pdfAnexă la deviz – pentru etapa 1/2018;

pdfAnexă la deviz – pentru fiecare dintre etapele de realizare din 2019 și 2020;

pdfAnexa III - Eşalonarea plăţilor;

pdfAnexa IV - Convenţie de avans;

pdfAnexa V - Acord de realocare;

pdfAnexa VI - Lista echipamentelor ce urmează a fi achiziţionate în proiect;

pdfAnexa VII - Declarații.

 

Rezultatele finale, în urma etapei de negociere pentru Competiția 2018 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională au fost aprobate în baza Notei MCI cu nr. 3236/04.10.2018. - 04.10.2018 11:19

 

 

S-a publicat calendarul actualizat aferent Competiției 2018 pentru „Proiecte de dezvoltare instituţională – Proiecte de finanţare a excelenţei în CDI”: - 26.09.2018 15:56

În conformitate cu Ordinul MCI nr. 816/26.09.2018 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 655/13.07.2018 privind lansarea Competiției 2018 pentru „Proiecte de dezvoltare instituţională – Proiecte de finanţare a excelenţei în CDI”, Subprogramul 1.2 – Performanţă instituţională, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, din cadrul Planului Național de cercetare-dezvoltare și inovare 2015-2020 (PNCDI III), calendarul competiției actualizat se regăsește aici
 
În data de 27.09.2018, Directorii de proiecte vor primi pe adresele de email indicate în propunerea de proiect informații cu privire la desfășurarea procesului de negociere și contractare.

 

S-au publicat rezultatele finale pentru Competiția 2018 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională: - 25.09.2018 18:12

Domeniul 1 – Bioeconomie

Domeniul 2 - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate

Domeniul 3 - Energie, mediu și schimbări climatice

Domeniul 4 - Eco-nanotehnologii și materiale avansate

Domeniul 5 – Sănătate

Domeniul 6 - Patrimoniu și identitate culturală

Domeniul 7 - Tehnologii noi și emergente

 

S-au publicat rezultatele contestațiilor depuse în cadrul Competiției 2018 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională - 25.09.2018 18:08

 

 

Rezultatele evaluării (rezultate intermediare) ca urmare a finalizării etapei de evaluare a propunerilor de proiecte pentru Competiția 2018 PFE-CDI: - 18.09.2018 18:54

Domeniul 1 – Bioeconomie

Domeniul 2 - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate

Domeniul 3 - Energie, mediu și schimbări climatice

Domeniul 4 - Eco-nanotehnologii și materiale avansate

Domeniul 5 – Sănătate

Domeniul 6 - Patrimoniu și identitate culturală

Domeniul 7 - Tehnologii noi și emergente

 

În conformitate cu Pachetul de Informații al Competiției 2018 PFE-CDI, termenul limită până la care directorii de proiecte pot depune eventuale contestaţii aferente etapei de evaluare este 20.09.2018. Acestea se pot transmite prin email la adresa: C1.2.PFE-CDI.2018@research.gov.ro sau pot fi depuse direct la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, et. 2, cam. 212, sector 1, 010362 București.

 

 

 

Rezultatele finale ca urmare a verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția 2018 PFE-CDI - 07.08.2018 18:30

Rezultatele etapei de analiză și soluționare a contestațiilor ca urmare a verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția 2018 PFE-CDI - 07.08.2018 18:20

Rezultatele verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția 2018 PFE-CDI - 01.08.2018 12:00

Termenul limită până la care se pot depune eventualele contestaţii este 03.08.2018, ora 12:00. Acestea se pot transmite prin email la adresa: C1.2.PFE-CDI.2018@research.gov.ro sau pot fi depuse direct la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, et. 2, cam. 212, sector 1, 010362 București.

 

NOTA: Fisierul .pdf generat de prezenta platforma pentru datele incarcate, nu necesita a fi semnat la momentul depunerii. Se vor respecta prevederile si structura propunerii de proiect din Pachetul de Informatii aprobat si publicat pe site-ul MCI.

 

Întrebări frecvente - la data de 25.07.2018 13:43

 

 

 

Obiectivele subprogramului:

Ø susținerea planurilor de dezvoltare instituțională în vederea creșterii performanțelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor și colectivelor de cercetare;

Ø  susținerea competențelor naționale din instituții de cercetare cu posibilități de relansare în domenii economice de interes pentru România;

Ø  dezvoltarea capacității proprii a organizațiilor publice de cercetare în următoarele direcții:

·  valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare;

·  acordarea de asistență tehnică și de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;

·  inițierea și dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat;

·  creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional.

 

 

Pachetul de informații al competiției este aprobat prin OMCI nr. 655 din 13.07.2018

 

Depunerea proiectelor se va face electronic la adresa:

https://competitie-pfecdi.research.gov.ro

 

Perioada de depunere proiecte este: 13.07.2018 – 27.07.2018, ora 2400

 

 

Documente suport:

 

A)    documente depunere propunere proiect:

 

Anexa I.2 - Performanțele organizației și Planul de dezvoltare instituțională

Anexa III.1 - Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare

Anexa III.2 - Declarație privind eligibilitatea organizației de cercetare

Anexa III.3 - Declarație privind nefinanțarea din alte surse

Anexa III.4 - Declarația pe propria răspundere a directorului de proiect

Anexa III.5 - Împuternicire pentru directorul de proiect

 

B)    Documente contractare:

 

Contract finanțare

Anexa I Performantele organizației si planul de dezvoltare instituțională

Anexa II Deviz cadru/antecalcul

Anexa la deviz - Nota de fundamentare a manoperei

Anexa III Eșalonarea plaților

Anexa IV Convenție de avans

Anexa V Acord de realocare

 

 

Modificat la: 2018-10-17 14:06:00
e-Cerere 544
e-Petiție