Comisia Europeană a publicat recent „Social media guide for EU funded R&I projects”

 

Mijloacele de comunicare socială permit beneficiarilor să ajungă la o audiență extrem de largă dar și orientată, maximizând impactul și exploatarea cu succes a rezultatelor cercetării, acestea putând fi utilizate atât pentru comunicare, cât și pentru diseminare, ambele fiind obligatorii pentru toate proiectele Orizont 2020.

 

Toate comunicările legate de proiect (inclusiv comunicarea electronică, utilizarea mijloacelor sociale de socializare, etc.) și întreaga infrastructură, echipamente sau rezultate majore finanțate în cadrul proiectului trebuie:

 

  • Să afișeze emblema Uniunii Europene;
și
  • Să includă următorul text: ”This project has received funding from the [European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No [number].”

 

Ghidul poate fi consultat accesând: manualul online Orizont 2020 sau pagina web manual online Orizont 2020.

 

Modificat la: 2018-06-04 12:14:00
e-Cerere 544
e-Petiție