Ministerul Cercetării şi Inovării, supune dezbaterii publice Pachetul de Informații pentru Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 - Performanţă instituţională

 

Ministerul Cercetării și Inovării (M.C.I), în calitate de Autoritate Contractantă pentru Programul 1  - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 - Performanţă instituţională, Proiecte de dezvoltare instituţională – Proiecte de finanţare a excelenței în CDI (PDI-PFE), program aprobat în baza HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare, supune dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile art. 2, paragrapf 2, lit. (c) din HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Pachetul de Informații pentru Competiția C1.2.PFE-CDI.2018.

 

 

Pachet de Informații

 

 

Propuneri/observații pot fi transmise până la data de 06.07.2018 începând cu data de 06.06.2018, la adresa de e-mail: dezbateripublice@research.gov.ro.

 


 

Modificat la: 2018-06-06 22:43:00
e-Cerere 544
e-Petiție