MCI anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2018

 

Ministerul Cercetării și Inovării și Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia  pentru manifestări științifice și expoziționale anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2018.

 

Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 10 decembrie a.c.

 

Propunerile se pot transmite de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI nr. 316/14.03.2018) până la 15 iunie 2018.

 

Propunerile se depun cu cel puțin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura MCI) înaintea datei de începere a manifestării.

 

Excepție fac manifestările organizate în luna martie 2018, pentru care termenul de depunere va fi cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea datei de începere a manifestării.

 

Aplicațiile se trimit la sediul Secretariatului Comisiei de Manifestări Științifice și Expoziționale în plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
Registratura MCI / Secretariat Comisia pentru Manifestări Științifice și Expoziționale
Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 - București

și prin email pe adresa: manifestari2018@research.gov.ro
în atenția secretarului Comisiei pentru Manifestări Științifice și Expoziționale.

 

Persoana de contact pentru MCI este doamna consilier Octaviana Marincaș, octaviana.marincas@research.gov.ro.

 

Propunerea transmisă prin email și inscripționată pe CD va conține fișa manifestării completată conform Anexei 1 din Ghid, certificată prin semnătura reprezentanților legali ai instituției organizatoare precum și toate anexele prevăzute la NOTA 2, cu respectarea cerințelor de la punctele 9 și 10 ale Ghidului.

 

Nu vor fi luate în considerare aplicațiile care nu sunt în conformitate cu Ghidul privind finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate pentru anul 2018.

 

Ghidul competiției de manifestări științifice și evenimente asociate în anul 2018

Anexele de la Ghid (1, 5.1.a, 5.1.b, 5.2, 6) - format editabil;

Anexa 2 - Contractul de finanțare a manifestării științifice - format editabil

 

Modificat la: 2018-03-15 12:48:00
e-Cerere 544
e-Petiție