M.C.I. anunță publicarea rezultatelor verificării eligibilității Expresiilor de Interes depuse în cadrul Competiției C1 DANUBIUS, în vederea selectării potențialilor contractori

 

Ca urmare a finalizării termenului limită pentru primirea Expresiilor de Interes în vederea participării la Competiția C1 DANUBIUS în data de 08.03.2018, ora 12:00, și-au manifestat intenția de a participa în calitate de ofertant, două organizații coordonatoare:

 

  • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice;
  • Universitatea București.

 

În conformitate cu prevederile HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, pr oiectelo r de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările și completările ulterioare, a Pachetului de Informații aprobat prin O.M.C.I. nr. 255/09.02.2018, precum și a Notei M.C.I. nr. 601/23.02.2018 privind reluarea procedurii în vederea lansării Competiției C1 DANUBIUS, prin procedura de licitație restrânsă pentru atribuirea proiectului cu tema “Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”, Comisia de verificare a eligibilității Expresiilor de Interes s-a întrunit în data de 09.03.2018 și a analizat îndeplinirea condițiilor de eligibilitate aferente Competiției C1 DANUBIUS.

 

Rezultatul verificării eligibilității Expresiilor de Interes este următorul:

 

Nr. ctr.

Ofertant-organizație coordonatoare

Rezultat

Observații

1.

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice

Eligibil

 

 

-

2.

Universitatea București

Neeligibil

Partenerii:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (cf. Anexa 1)

și

Institutul de Arheologie Vasile Pârvan București (cf. Anexa 2)

nu îndeplinesc condițiile impuse de RPC, aceștia figurând în platformă ca fiind neeligibili.

 

Termenul limită până la care se pot depune eventualele contestaţii este 12.03.2018, ora 12:00.

 

Acestea se pot transmite prin email la adresa: competitie_danubius@research.gov.ro sau pot fi depuse direct la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, et. 2, cam. 212, sector 1, 010362 București.

 

Modificat la: 2018-03-09 20:09:00
e-Cerere 544
e-Petiție