Intenția de reluare a procedurii în vederea lansării Competiției C1 DANUBIUS, prin procedura de licitație restrânsă pentru atribuirea proiectului “Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”

 

Având în vedere calendarul acțiunilor în vigoare, parte a Pachetului de Informații pentru Competiția C1 DANUBIUS, Secțiunea 1.6, aprobat prin O.M.C.I nr. 255/09.02.2018, data de 22.02.2018, ora 12:00, a reprezentat termenul limită până la care se puteau transmite Expresiile de Interes (EoI) pentru Competiția C1 DANUBIUS, fiind înregistrate  la sediul M.C.I. două Expresii de Interes (EoI).

 

Ținând cont de cele mai sus menționate, cât și de prevederile Art. 7, lit a) din cadrul HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare, Art. 7 lit. a), cât și ale Art. 27, care precizează că în cazul în care numărul intențiilor exprimate nu este suficient pentru derularea procedurii corespunzătoare, autoritatea contractantă repetă, o singură dată procedura, în termen de 10 zile calendaristice în condițiile inițiale aprobate.

 

Ca urmare a celor prezentate, M.C.I. va relua procedura în data de 26.02.2018 pentru lansarea Competiției C1 DANUBIUS, prin procedura de licitație restrânsă în vederea atribuirii proiectului cu tema “Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”.

 

Modificat la: 2018-02-23 13:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție