Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programelor-nucleu - competiţia 2018

 

Nr.crt.

Instituţia depunatoare de program-nucleu

Denumire Program Nucleu

Lista proiectelor evaluate

1

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS Bucureşti

AEROEXPERT 2018

pdfDescarcă

2

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA

Cercetari privind utilizarea de metode si metodologii in vederea mentinerii sigurantei alimentare si calitatii nutritive a alimentului - SANALIM

pdfDescarcă

3

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca

Noi abordari in domeniul tehnologiilor izotopice si moleculare - IZOMOL 18

pdfDescarcă

4

Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea" - ICAS

Asigurarea biodiversitatii padurilor si a unei gestionari durabile a acestora pentru generarea de resurse si servicii - GENERESERV

pdfDescarcă

5

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - INCD ECOIND

Cercetarea de mediu - instrument al dezvoltarii durabile in contextul economiei circulare - PRO MEDIND

pdfDescarcă

6

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

Magnetism, materiale magnetice si aplicatii -3MAP

pdfDescarcă

7

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR

Tehnologii emergente pentru dezvoltarea materialelor neferoase cu valoare adaugata ridicata - EMERNEF

pdfDescarcă

8

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

Cercetari avansate in micro/nanoelectronica, fotonica si micro/nano-bio sisteme pentru dezvoltarea de aplicatii in domeniile de specializare inteligenta (MICRO-NANO-SIS)

pdfDescarcă

9

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH

Cercetari stiintifice avansate in fizica si ingineria nucleara si in domenii conexe - PN-IFIN-HH

pdfDescarcă

10

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI

Cercetari teoretice si experimentale pentru cresterea performantelor sistemelor de propulsie aeriene si terestre - TURBO 2020

pdfDescarcă

11

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM

Cercetari de frontiera in domeniul fizicii condensate si dezvoltarea de materiale functionale avansate cu potential de aplicatii in domeniile de specializare inteligeta si de interes national - CEFIZMATINT

pdfDescarcă

12

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea

Energia 2.0 pentru un mediu mai curat - valorificarea potentialului de cercetare in sprijinul dezvoltarii unor noi tehnologii Si materiale energetice si de mediu - ICSI 4E

pdfDescarcă

13

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor - INFLPR

LAPLAS V

pdfDescarcă

14

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

DELTA DUNARII 2018

pdfDescarcă

15

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP

Cercetari avansate privind monitorizarea si modelarea fenomenului seismic si reducerea riscului seismic - CIRRUS

pdfDescarcă

16

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR

Cercetari geologice si geoecologice in sistemul Dunare - Delta Dunarii - Marea Neagra pentru evidentierea si valorificarea potentialului acestuia - contributii la strategia de dezvoltare inteligenta a Romaniei - GEODEMAN

pdfDescarcă

17

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protectie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani

Cresterea capacitatii nationale de expertizare a exploziilor, incendiilor, a echipamentelor in constructie entiexploziva, a materiilor explozive, a proceselor tehnologice, a mediului inconjurator, precum si dezvoltarea de solutii de imbunatatire a nivelului de securitate si sanatate in munca specific aplicatiilor industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice - EXTOX

pdfDescarcă

18

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INSB

Dezvoltarea de instrumente si strategii de valorificare superioara a resurselor natrale pentru imbunatatirea exploatarii durabile a acestora in bioindustrii si consevarea functiilor ecosistemelor - BIODIVERS 2

pdfDescarcă

19

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI

Resurse informatice avansate pentru sustinerea proceselor de transformare digitala din economie si societate - RESINFO-TD

pdfDescarcă

20

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

Consolidarea cercetarilor de nutritie animala in vederea cresterii impactului la nivel national si international

pdfDescarcă

21

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" - INCD DPSB "Victor Babeş"

Identificarea semnaturilor moleculare pentru diagnosticul si monitorizarea bolilor majore - SEMODIAMO

pdfDescarcă

22

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti

Chimie avansata pentru domenii de specializare inteligenta - NeXT-CHEM

pdfDescarcă

23

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP

Cercetarea stiintifica in domeniul textile pielarie la orizontul anului 2020 - multidisciplinaritate, convergenta, valorificare si inovare - TEX-PEL-2020

pdfDescarcă

24

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - INCDIE ICPE-CA

Materiale si echipamente inovative pentru inginerie electrica - ElectroEchipaMat

pdfDescarcă

25

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

Diversificarea activitatilor de cercetare-inovare in domenii de specializare inteligenta si dezvoltare interdisciplinara: energie, mediu, schimbari climatice; eco-nano-tehnologii si materiale avansate; tehnologia informatiei si comunicatiilor, spatiu si securitate - DACDI

pdfDescarcă

26

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti

Mediu, apa, energie regenerabila, sturioni - MARES

pdfDescarcă

27

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR

Dezvoltare economica si sociala prin corelarea si coordonarea activitatilor din domeniul resurselor minerale cu valorificarea potentialului stiintific - VALRESMIN

pdfDescarcă

28

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000

Cercetari avansate in domeniul proceselor fizice si tehnicilor specifice si complementare sistemelor care emit, moduleaza, transmit si receptioneaza radiatia optica - OPTRONICA V

pdfDescarcă

29

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - INCDCSZ Braşov

Cercetari in vederea mentinerii si imbogatirii fondului genetic si dezvoltarii de tehnologii si solutii inovatoare in domeniul cartofului, sfeclei de zahar, plantelor medicinale si selectiei animale in contextul modificarilor climatice si economice globale - SINOVCS

pdfDescarcă

30

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA

Tehnologii si sisteme inovative pentru imbunatatirea si optimizarea proceselor din agricultura si industria alimentara - AGRI-SINOPT

pdfDescarcă

31

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabonţ" - INCDPM

Securitate si sanatate in munca (SSM 2018)

pdfDescarcă

32

Institutul  National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG

Cercetari pentru dezvoltarea energetica durabila, sustenabila si ecologica - CERDEZED

pdfDescarcă

33

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi Încercări de  Materiale -  ISIM Timişoara

Cresterea competitivitatii si consolidarea domeniilor de competenta ale ISIM Timisoara, prin promovarea de tehnologii generice esentiale cu aplicare in domenii prioritare - PN-ISIM 2018

pdfDescarcă

34

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa"- INCDM , Constanţa

Suport stiintific si informational pentru sustinerea dezvoltarii durabile a activitatilor - SIMAR

pdfDescarcă

35

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBAN-INCERC

Cercetari pentru specializarea inteligenta, dezvoltarea teritoriala durabila, prezervarea mediului inconjurator si rezilienta patrimoniului construit - CONCRET

pdfDescarcă

36

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara

Procese sustenabile - produse, materiale, tehnologii - PSUSMAT

pdfDescarcă

37

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCD MTM

Ingineria sistemelor mecatronice integratoare inteligente si cyber-mix mecatronice / ISMIC-MM

pdfDescarcă

38

Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - INSCC

Comunicatii pentru aplicatii in medii inteligente - COMINTEL

pdfDescarcă

39

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare  Agricolă Fundulea - INCDA Fundulea

Perfectionarea bazei genetice si a tehnologiilor de cultura pentru performante agronomice si economice imbunatatite la culturile de camp (PGTCC)

pdfDescarcă

40

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - INCDBH, Ştefăneşti, Argeş

Metode de obtinere, mentinere si caracterizare a unor specii vegetale cultivate si din flora spontana in scopul promovarii pe piata interna si internationala - OMCSpCultSpon

pdfDescarcă

41

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor - ICDPP

Modele durabile de evaluare si prevenire a riscurilor fitosanitare si de mediu din culturile agricole si forestiere - MODERNFITO

pdfDescarcă

42

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS

Ocupare de calitate, politici sociale inovative, coeziune si incluziune sociala 2 - CALINOV 2

pdfDescarcă

43

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF

Produse, procedee si metode pentru sanatate - BIOSMART

pdfDescarcă

44

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti

Stiintele solului in sprijinul solutionarii provocarilor societale - SOLSOC

pdfDescarcă

45

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT

INFLUENTA NOILOR PARADIGME SOCIO-ECONOMICE EUROPENE IN TURISMUL ROMANESC (PARTUR)

pdfDescarcă

46

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunătățiri Funciare INCDIF- ISPIF București

Valorificarea unor resurse naturale prin amenajarile de imbunatatiri funciare cuprinse in proiectele de dezvoltare rurala durabila - VALRESIF

pdfDescarcă

47

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geofizicii Geochimiei şi Teledetecţiei - Institutul Geologic al României - IGR

Geologie pentru societate - GEOSOC

pdfDescarcă

 

 

Contestațiile rezultatelor în urma evaluării Programelor-Nucleu propuse spre finanțare pot fi făcute în data de 21 februarie 2018, ora 18.00, în conformitate cu decalarea aprobată a calendarului, la sediul MCI: București, Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, la Direcția Generală Politici, Programe CDI, cam.212, etaj 2 și prin email la adresa Direcției Generale Politici, Programe CDI secretariat.dgp@research.gov.ro.

Modificat la: 2018-02-20 17:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție