Derularea programului nucleu în perioada 2016-2017

 

Ordinul MCI nr. 505 din 17.08.2017 privind alocarea etapei 3 în anul 2017 pentru Programele-nucleu; - 24.08.2017 13:11

Ordinul MCI nr. 336 din 15.06.2017 privind alocarea etapei 2 în anul 2017 pentru Programele-nucleu; - 16.06.2017 13:11

Decizia nr. 9483 din 28.12.2016 privind alocarea etapei 1 în anul 2017 pentru Programele-nucleu; - 05.01.2016 16:13

 

 

Procedura de monitorizare a programelor-nucleu - 16.12.2016 14:20

 

 

Decizia Nr.9397 din 19.10.2016 privind alocarea etapei 3 în anul 2016 pentru Programele-nucleu; - 20.10.2016 18:07

Decizia Nr.9395 din 19.10.2016 privind modificarea Anexei 2 la Decizia nr.9006/2016 privind constituirea comisiei proprii, precum şi aprobarea metodologiei de evaluare a programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare. - 20.10.2016 18:07

 

 

Alocarea Etapei a 2-a la Programele-nucleu 2016 - lista 4 cuprinzând urmatoarele 2 instituţii pentru care s-a finalizat verificarea documentelor financiar-contabile, conform Deciziei nr. 9274/17.06.2016 - 21.06.2016 14:00

Alocarea Etapei a 2-a la Programele-nucleu 2016 - lista 3 cuprinzând urmatoarele 10 instituţii pentru care s-a finalizat verificarea documentelor financiar-contabile, conform Deciziei nr. 9268/16.06.2016 - 16.06.2016 14:00

Alocarea Etapei a 2-a la Programele-nucleu 2016 - lista 2 cuprinzând urmatoarele 15 instituţii pentru care s-a finalizat verificarea documentelor financiar-contabile, conform Deciziei nr. 9265/14.06.2016 - 14.06.2016 12:45

Alocarea Etapei a 2-a la Programele-nucleu 2016 - lista 1 cuprinzând primele 21 de instituţii pentru care s-a finalizat verificarea documentelor financiar-contabile, conform Deciziei nr. 9260/08.06.2016 - 08.06.2016 17:25

 

 

Comunicat de presă

La solicitarea preşedintelui ANCSI, CCCDI anunţă începerea procedurii de evaluare pentru următoarele INCD. - 04.03.2016 13:47

 

 

Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare finanţate în 2016  - 22.02.2016 18:20
Componenţa Comisiei proprii de evaluare pentru programele-nucleu  - 22.02.2016 18:20
Lista experţilor-evaluatori care au participat la evaluarea proiectelor în cadrul Programelor-nucleu, competiţia 2016  - 22.02.2016 18:20
Repartizarea instituţiilor pe comisiile de specialitate ale CCCDI în vederea avizării documentelor pentru Programele-Nucleu de CD, competiţia 2016  - 22.02.2016 18:20

 

 

Actualizarea calendarului competiţiei pentru finanţarea în 2016 a Programelor-nucleu - 17.02.2016 17:32

Rezultatele preliminare ale evauării Programelor-nucleu - competiţia 2016 - 17.02.2016 17:32

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programelor-nucleu - competiţia 2016 - 17.02.2016 17:32

 

Lista propunerilor de programe-nucleu verificate din punct de vedere al eligibitatii administrative

 

Anunţ:  Modficare calendar competiţie pentru finanţarea în anul 2016 a Programelor-nucleu.

 

 

Ghid îndrumător pentru depunerea proiectelor prin platforma program-nucleu.research.ro

 

 

Anunţ:  Deschiderea procedurilor pentru finanțarea în anul 2016 a programelor-nucleu noi, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi H.G. 1023/2015 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor nucleu.

 

 

 

 

Documente de referinţă programe Nucleu

 

  • OG 57/2002 - privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
  • HG 1023/2015 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
  • HG 1062/2011 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.
  • Decizia ANCSI nr.9006/07.01.2016 privind constituirea comisiei proprii, precum şi aprobarea metodologiei de evaluare a programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2016-2017, modificata si completata prin Decizia nr. 9014/12.01.2016.
  • Decizia ANCSI nr.9007/07.01.2016 privind aprobarea modelelor documentelor pentru propunerile de program şi a contractului de finanţare a programelor nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2016-2017, modificata si completata prin Decizia nr.9043/04.02.2016.
  • Decizia ANCSI nr.9033/26.01.2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare a propunerilor de proiecte cuprinse în propunerile de programe-nucleu depuse în vederea finanţării programelor-nucleu, competiţia 2016.

 

 

.

Modificat la: 2016-02-27 15:17:00
e-Cerere 544
e-Petiție