Declanşare proceduri de atribuire proiecte din planul sectorial al MCI

 

Procedura de atribuire a proiectelor:

 

Nr.crt.

Titlu proiect

Buget maxim 2017-2018 (lei)

Buget 2017 (lei)

1

Registrul național al rezervelor secundare de materii prime cu importanță economică rezultate din reziduurile miniere;

4.000.000

2.000.000

2

Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de evaluare și atenuare a impactului schimbărilor climatice și a altor factori de stress asupra stării ecosistemelor forestiere şi a culturilor viticole;

4.000.000

2.000.000

3

Cercetări în sprijinul modernizării sistemului național de monitorizare a ecosistemelor silvice prin utilizarea tehnicilor de teledetecție și a sistemelor de tip UAV;

4.000.000

1.500.000

4

Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de monitorizare, evaluare și valorificare a resurselor naturale oferite de zonele umede de importanță internațională din România și de zona costieră a Mării Negre;

5.000.000

1.200.000

5

Cercetări în sprijinul dezvoltării și protejării patrimoniului național de material genetic de la soiurile de plante și rasele de animale tradiționale și a celor cu importanță economică;

4.000.000

 

2.000.000

6

Cercetări privind dezvoltarea capacităţii de transfer şi comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrată a resursei naturale de lână. Strategie privind aplicabilitatea produselor eco-inovative pe bază de lână de oaie în domeniul construcţiilor;

3.000.000

1.500.000

7

Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din staţiile de epurare orăşeneşti şi a deşeurilor din gropile de gunoi;

3.000.000

1.500.000

8

Tehnici de stocare şi valorificare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice avansate;

2.500.000

1.500.000

9

Strategie şi metode pentru stimularea promovării rezultatelor activităţii de cercetare şi noi instrumente pentru dezvoltarea pieţei CDI;

2.500.000

1.000.000

10

Metode avansate de monitorizare și creștere a performanțelor în cariera de cercetare;

2.000.000

800.000

11

Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi coordonare a activităţii de supraveghere spaţială, pentru prognoza riscurilor asociate căderii din atmosferă şi din cosmos acorpurilor naturale şi artificiale.

1.500.000

600.000

         

 

se realizează în conformitate cu HG nr.1266/2004, OMCI nr. 492/02.08.2017 (Anexa1, Anexa1a) şi OMCI nr.493/03.08.2017.

 

Expresia de interes pentru fiecare proiect poate fi propusă de un singur participant, sau de un grup (consorțiu de participanți asociați, persoane juridice care se constituie ca parteneri în cadrul proiectului), și se poate depune până la data de 18.08.2017, ora 14.30 la sediul MCI din Bucuresti, str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poștal 010362.

 

Model de formular pentru expresia de interes.

 

Participanții trebuie să se încadreze în categoriile de unități și instituții prevăzute la articolele 7 si 8 din OG nr.57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare.”

Modificat la: 2017-08-08 14:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție