S-a lansat competiţia pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2017 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea MCI

 

Ministerul Cercetării și Inovării anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2017 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea MCI.

 

Competiţia privind evaluarea şi ierarhizarea solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii se desfăşoară în conformitate cu ORDINUL Ministrului Nr. 285 din data de 31.05.2017 pentru aprobarea metodologiei de analizare, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii şi a componenţei comisiei de evaluare.

 

Programul competiţiei:

 • termenul limită pentru anunțul privind lansarea competiției la data de 7 iunie 2017
 • termenul limită pentru depunerea solicitărilor de investiţii: 12 iunie 2017, ora 16.00
 • susţinerea solicitării în şedinţă publică: conform programare publicată pe site MCIla data14 iunie 2017
 • anunţul privind rezultatul evaluării: publicat pe site MCI la data 19 iunie 2017
 • termenul pentru depunerea contestaţiilor:20 iunie 2017
 • termenul de răspuns la contestaţii: 21 iunie2017
 • aprobare centralizator cu lista investiţiilor aprobate, punctajul obţinut şi suma alocată:25 iunie2017
 • termen pentru semnare contracte: 30 iunie 2017

 

Fondul alocat de la bugetul de stat pentru investiţii, pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării pe anul 2017, este de 9.000 mii lei şi este repartizat după cum urmează:

 • 4.000 mii lei - cap. C b) dotări independente;
 • 2.500 mii lei - cap. C d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările;
 • 2.500 mii lei - cap. C f) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, probe tehnologice şi teste şi de execuţie privind reparaţiile capitale, inclusiv cheltuieli pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.

 

Numărul maximum de obiective/proiecte de investiţii ce pot fi finanţate pentru fiecare solicitant este de 1 obiectiv/proiect de investiţie pentru fiecare INCD solicitant, inclusiv subunități ale acestuia.

 

În vederea solicitării de fonduri de la bugetul de stat pentru investiţii, solicitantul trebuie să respecte Metodologia de analiză, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii prezentată în Anexa 3 la ORDINUL Ministrului Nr. 285 din data de 31.05.2017.

 

Modalitatea de transmitere a solicităriior de investiţii:

 • pe suport hârtie şi format electronic: 1 exemplar pe suport de hârtie şi o copie electronică pe CD, în plic sigilat, în atenţia Preşedintelui Comisiei de evaluare, dl. Constantin RÂNEA, Director general, pe adresa: MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Registratura MCI/ Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 - Bucureşti
 • documentele se transmit obligatoriu pe adresele de email ale secretariatului tehnic.

 

 

Date de contact pentru Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare:

Dna Geanina CANDREA, Consilier superior MCI, tel 021 303.41.99 Interior: 609, email: geanina.candrea@research.gov.ro

Dna Daniela IACOB, Consilier superior MCI, tel 021 303.41.99 Interior: 606, email daniela.iacob@research.gov.ro

Modificat la: 2017-06-07 16:20:00
e-Cerere 544
e-Petiție