Compartiment Relații cu Publicul și Mass Media

 

Suntem departamentul specializat din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării ale cărui sarcini sunt stabilirea şi menţinerea relaţiilor de comunicare dintre minister şi publicul său.

 

Ne desfăşurăm activitatea bazându-ne pe următoarele valori:

 • adevăr
 • transparenţă
 • respect
 • promptitudine
 • obiectivitate

 

 

Principalele activităţi pe care le desfăşurăm sunt:

Biroul de Comunicare MCI

a) Promovarea activităţilor Ministerului:

 • monitorizarea tuturor evenimentelor importante din domeniul activităţii CDI;
 • asigurarea diseminării informaţiilor relevante, de interes pentru publicul larg, prin instrumente specifice comunicării cu mass-media (ex: comunicate de presă, materiale informative, declaraţii de presă, sinteze, răspunsuri la solicitările presei, etc.);
 • organizarea evenimentelor în vederea diseminării informaţiilor relevante, de interes pentru publicul larg (conferinţe de presă, briefing-uri etc.).

 

b) Asigurarea transparenţei:

 • asigurarea documentării în vederea formulării unui răspuns corect şi prompt oricăror petiţii formulate în temeiul O.G. nr.27/2002, aprobată cu modificări şi completări sau solicitări de informaţii de interes public în baza Legii nr.544/2001 sau pentru alte solicitări/cereri formulate de persoane fizice sau juridice.

 

c) Monitorizarea mass-media:

 • monitorizarea mass-media cu scopul de a identifica problemele referitoare la sistemul de cercetare şi comunicarea acestora către conducerea Ministerului;
 • consilierea şi sprijinirea persoanelor care reprezintă Ministerul în apariţiile publice.

 

 

Compartiment Relații cu Publicul și Mass Media funcţionează la adresa:

Persoană responsabilă: Mădălina SÎRBU - Consilier principal

Adresă: Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, România

Telefon: +4021 303.41.99 Interior: 241

Fax: +4021 312.66.17

Email: biroupresa@research.gov.ro

 

 

Pentru solicitări în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public vă rugăm să folosiți adresa de email contact544@research.gov.ro.

 

Modificat la: 2017-02-10 11:39:00
e-Cerere 544
e-Petiție